Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 26-01-2011NIK: Skarb Państwa może stracić na zaniedbaniach w parkach narodowych
  Władze parków narodowych nie zadbały o uregulowanie - poprzez wpis do księgi wieczystej - stanu prawnego zarządzanych przez siebie terenów. Rozbieżności dotyczą m.in. określenia powierzchni obszarów objętych ochroną. Bałagan w statusach prawnych gruntów może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.   więcej »
 • 04-01-2011Plany NIK-u na 2011 rok
  Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie blisko 300 kontroli w bieżącym roku – większość dotyczyć ma wykonania budżetu państwa (198 kontroli). Mniejsza część działań NIK-u związana będzie m.in. z gospodarką, ekologią, edukacją oraz ochroną zdrowia. więcej »
 • 16-12-2010Koncesje na wydobywanie kopalin – wyniki kontroli NIK
  Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy i Lasy Państwowe wywiązują się z obowiązków dotyczących udzielania przedsiębiorcom dostępu do znajdujących się na ich terenie kopalin. Marszałkowie skontrolowanych województw prawidłowo udzielali koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (m.in. piasków, żwiru, wapieni, iłów). W przeciwieństwie do nich starostowie popełniali istotne błędy przy wydawaniu pozwoleń i nadzorowaniu eksploatacji. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulowały opłaty eksploatacyjne, kredytując bieżącą działalność kosztem gmin. Dzięki kontroli NIK Lasy Państwowe ujednoliciły stawki za dzierżawę gruntów pod wydobywanie kopalin.   więcej »
 • 20-10-2010Skarb Państwa tracił na dopłatach do ulg
  Na dofinansowaniu ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej tylko w trzech województwach - podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim - Skarb Państwa, w okresie od 2007 I kwartału 2009 r., stracił ponad 1 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Całkowita kwota, jaką wydano w tych regionach na dopłaty to ponad 233 mln zł. Przewoźnicy autobusowi otrzymywali nienależne kwoty, ponieważ urzędy marszałkowskie nie weryfikowały prawidłowo ich wniosków o dofinansowanie ulgowych przejazdów. więcej »
 • 01-10-2010E-handel pod lupą NIK
  Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Według ustaleń NIK, wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, ponieważ Ministerstwo Finansów oraz podległe mu urzędy skarbowe i celne nie wypracowały wspólnej metody kontrolowania internetowej działalności gospodarczej. Nie ma systemu wyznaczania i monitorowania obszarów potencjalnych nadużyć. więcej »
 • 23-09-2010Księgi wieczyste – opóźnienia we wpisach
  Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak sądy radzą sobie z rozpoznawaniem spraw wieczystoksięgowych oraz jak przebiega wprowadzanie w życie projektu Nowa Księga Wieczysta. Z ustaleń NIK wynika, że sądy nie przestrzegają terminów nanoszenia zmian w księgach, co utrudnia obrót nieruchomościami. Kontrolerzy zajęli się także pomocą udzielaną przez państwo repatriantom oraz sposobem rozpatrywania skarg obywateli przez administrację publiczną. więcej »
 • 21-09-2010Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – wspólna kontrola europejskich NOK
  Skuteczność programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych sprawdza NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników międzynarodowej kontroli. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas ósmego kongresu EUROSAI w Lizbonie. więcej »
 • 14-09-2010NIK: Za mało pieniędzy na usługi medyczne
  Rzeczywiste zapotrzebowanie na zabiegi i operacje było i jest wyższe niż ich liczba zakontraktowana przez NFZ – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Nawet jeśli szpitale wykonały 100 proc. zakontraktowanych przez NFZ operacji, to i tak tworzyła się kolejka pacjentów. Aż 62 proc. poradni wykonywało co roku świadczenia medyczne na poziomie 100 proc. i więcej zakontraktowanych usług. Podstawową przyczyną kolejek jest brak pieniędzy. więcej »
 • 07-09-2010Kontrole NIK: Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze
  143 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa o charakterze gospodarczym bądź finansowym skierowała w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli do różnych organów ścigania – m.in. do prokuratury, policji, urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wykryte straty w mieniu przekroczyły 120 mln zł. więcej »
 • 23-08-2010NIK: Przygotowania do EURO 2012 opóźnione
  Blisko połowa skontrolowanych przez NIK przedsięwzięć prowadzonych w ramach przygotowań do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. nie jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. NIK sprawdziła, jak ze swoich zadań wywiązują się ministerstwa, miasta-gospodarze, spółka PL.2012 oraz inne podmioty, odpowiedzialne za przygotowania do mistrzostw. Kontrolą objęto łącznie 29 różnych instytucji. Już wiadomo, że części zadań nie uda się ukończyć przed rozpoczęciem imprezy. Wywiązanie się w terminie z wielu pozostałych inwestycji - drogowych, kolejowych i lotniczych - stoi pod znakiem zapytania. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »