Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 20-03-2015NIK i PIP wspólnie zajmą się przestrzeganiem prawa pracy
  Najwyższa Izba Kontroli oraz Państwowa Inspekcja Pracy zacieśniają współpracę w obszarze przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Jednym z priorytetów będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda – pod względem zawieranych umów – zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych. więcej »
 • 16-03-2015Zakłady wzajemne w sieci. Służba Celna nie radzi sobie z nadzorem
  Służba Celna nie potrafi zapobiegać nielegalnemu urządzaniu i reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy bukmacherskie, które mają siedziby poza granicami kraju – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Celnicy nie prowadzą analiz dotyczących skali problemu, przez co nie wiadomo, ile w efekcie nielegalnej działalności traci budżet państwa. więcej »
 • 28-08-2014ZUS ma coraz większe problemy ze ściąganiem należności
  W 2013 r. kwota nieściągniętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła kwotę 55 mld zł – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Inspektorzy wytykają Zakładowi liczne nieprawidłowości i brak skuteczności. więcej »
 • 25-07-2014Zaległości podatkowe rosną coraz szybciej
  Maleje skłonność przedsiębiorców do wywiązywania się z podatkowych zobowiązań – wynika z „Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r.”, opublikowanej w tym tygodniu przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na koniec ubiegłego roku zaległości podatkowe osiągnęły poziom aż 33,1 mld zł, co oznacza wzrost o 22,2 proc. rok do roku. więcej »
 • 23-03-2011Czarna przyszłość górnictwa
  Bezpieczeństwu dostaw węgla kamiennego w Polsce zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK, przy obecnym tempie wydobycia tego surowca złóż aktualnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 r.   więcej »
 • 22-03-2011Zawodny system Ministerstwa Skarbu
  Od początku 2004 do lipca 2010 r. informatyzacja kosztowała Ministerstwo Skarbu Państwa ponad 11,1 mln zł, z czego 7,1 mln zł przeznaczono na Zintegrowany System Informatyczny. Mimo to ZSI nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia Skarbu Państwa. Raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.   więcej »
 • 22-03-2011Unijne fundusze – NIK skontrolował samorządy
  Gminne inwestycje współfinansowane ze środków unijnych są realizowane zgodnie z założeniami projektów, zdarzają się jednak nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – wynika z kontroli współfinansowanych przez Unię Europejską inwestycji samorządów, jaką przeprowadził NIK.   więcej »
 • 21-03-2011Finanse publiczne - problemy z dyscypliną
  Ponad 25 proc. zawiadomień w sprawie złamania dyscypliny finansów publicznych dotyczy błędów w udzielaniu zamówień. Urzędnicy nie składają wymaganych oświadczeń, wybierają niezgodny z przepisami tryb zamówienia, dokonują wyboru wykonawcy z pominięciem prawa – wynika z najnowszych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.   więcej »
 • 11-03-2011Przemysł chemiczny – NIK o nieprawidłowościach w „Policach”
  Prawie 110 mln zł wyniosły w okresie od stycznia 2007 do marca 2010 r. straty Zakładów Chemicznych „Police” spowodowane błędami w zarządzaniu ryzykiem walutowym – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. NIK negatywnie ocenił działalność spółki w latach 2008-2009. Błędne decyzje zarządu „Polic” wraz z niekorzystną sytuacją rynkową przyniosły zakładom chemicznym utratę stabilności ekonomicznej oraz narastające problemy w utrzymaniu ciągłości produkcji, aż do groźby utraty płynności finansowej.   więcej »
 • 03-02-2011NIK sprawdzi gospodarność państwa
  Gospodarowania publicznymi pieniędzmi i mieniem Skarbu Państwa będzie dotyczyło najwięcej kontroli, jakie w 2011 r. przeprowadzi NIK – ogłosiła Izba. Kierunki kontroli dotyczące finansów i majątku państwa znalazły się wśród dziedzin, które według Najwyższej Izby Kontroli obarczone są największym ryzykiem nieprawidłowości.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »