Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nadpłata

 • 17-11-2014Wyrok NSA. Kiedy zapłata a kiedy nadpłata VAT ?
  Teza: Nie mamy do czynienia z zapłatą podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatek płacony jest w ramach ceny kontrahentowi, od którego nastąpiło nabycie towaru. Tym samym nie można mówić o nadpłacie podatku w sytuacji zapłaty podatku w cenie towaru. więcej »
 • 21-10-2014Pełnomocnictwo w sprawie o stwierdzenie nadpłaty
  Wydanie na podstawie art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowej podatnika, będące konsekwencją toczącego się wobec niego postępowania podatkowego, stanowi jego immanentny element, a nie inicjuje odrębnego od niego postępowania. Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, co - stosownie do art. 145 § 2 O.p. - obejmuje również doręczenie postanowienia wydanego w trybie art. 76a O.p. - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 08-09-2014Zaliczenie nadpłaty na poczet należności
  Podatnik posiada w urzędzie skarbowym nadpłatę w VAT. W innym organie (urząd miasta) posiada zaległość lub chce zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportu. Czy takie zarachowanie może mieć miejsce. więcej »
 • 11-08-2014Zmiany w Ordynacji podatkowej. Podatnicy poniosą dodatkowe koszty
  Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić zasadę mówiącą, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następować ma z dniem jej ujawnienia przez podatnika lub organ podatkowy. Jak oceniają eksperci, taka zmiana będzie mieć poważne konsekwencje dla niektórych podatników i zwiększy ponoszone przez nich koszty. więcej »
 • 08-08-2014Zwrot nadpłaconego podatku u źródła
  Bardzo często zdarza się, że wypłacając należność podmiotowi zagranicznemu, płatnik pobierze zbyt dużą kwotę podatku u źródła, np. wskutek błędnego zastosowania wyższej stawki podatku lub też w związku z nieotrzymaniem na czas certyfikatu rezydencji kontrahenta. Wówczas możliwe jest odzyskanie tego nadpłaconego podatku od organu podatkowego. więcej »
 • 14-07-2014Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr?
  Umowa sprzedaży co do zasady podlega opodatkowaniu PCC. Wydawałoby się logiczne, że jeśli ostatecznie do sprzedaży nie dojdzie, podatku płacić się nie powinno. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. więcej »
 • 07-07-2014Odstąpienie od umowy sprzedaży a zwrot PCC
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1600 zł od umowy cywilnoprawnej sprzedaży pojazdu zawartej w dniu 23 lutego 2014 r., od której odstąpiono? więcej »
 • 11-06-2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
  Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu? więcej »
 • 13-05-2014Korekta zeznania rocznego
  Termin na złożenie zeznania rocznego mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu tym popełnił błąd lub też nie skorzystał z przysługujących mu ulg, ewentualnie nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku – co do zasady może złożyć stosowną korektę. więcej »
 • 28-04-2014Obowiązki płatnika. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy
  Płatnik w pierwszych miesiącach roku pobrał od pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości. Czy w związku z tym płatnik w kolejnych miesiącach może pobrać zaliczki w niższej wysokości celem wyrównania zaliczek do prawidłowej wysokości? więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »