Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nadgodziny

 • 16-03-2016Składki ZUS: Odszkodowanie za pracę w godzinach nadliczbowych
  Jeśli określony składnik wynagrodzenia stanowi przychód ze stosunku pracy to istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne chyba, że przychód ten korzysta z wyłączenia przewidzianego w § 2 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. Odszkodowanie za pracę w godzinach nadliczbowych nie zostało wymienione w ww. rozporządzeniu jako podlegające wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem, od takiego odszkodowania należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS. więcej »
 • 26-02-2016Minimalne wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
  Interpelacja nr 707 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie prawa pracy więcej »
 • 15-01-2016Zwolnienia w PIT. Odszkodowanie za pracę w godzinach nadliczbowych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł jako powód ugodę przed mediatorem z jego dotychczasowym pracodawcą (pozwanym), która to została zatwierdzona przez Sąd Rejonowy. Ugoda obejmowała odszkodowanie z tytułu godzin nadliczbowych. Pozwany pracodawca wypłacił Wnioskodawcy pierwszą z dwóch rat ww. odszkodowania, przy czym zamiast pełnej wysokości raty - pomniejszył ją o podatek dochodowy od osób fizycznych w wyniku czego Wnioskodawca otrzymał około 70% należnej mu kwoty. Czy pracodawca postąpił prawidłowo? więcej »
 • 09-09-2015Rekompensata za nadgodziny. Polskie prawo sprzeczne z EKS?
  Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności przepisów Kodeksu pracy z art. 4. ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Wniosek w tej sprawie złożyło biuro rzecznika praw obywatelskich. W piśmie wskazano na to, że w polskim prawie nie ma przewidzianego prawa pracowników do zwiększonej płacy albo zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną – na polecenie przełożonego – poza normalnymi godzinami pracy. więcej »
 • 06-08-2015Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
  Czy zawsze za pracę przekraczającą wyznaczony na dany dzień wymiar czasu pracy pracownika należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych? więcej »
 • 29-04-2015Wypłacenie pracownikowi wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę
  W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że jeśli pracodawca wypłaci pracownikowi wyższe wynagrodzenie - aniżeli te przewidziane dla pracownika w treści umowy o pracę - to sytuacja taka może stanowić dorozumianą zmianę umowy o pracę bądź zapłatę pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Treść umowy o pracę może być bowiem określona nie tylko w oparciu o oświadczenia woli złożone przez pracodawcę i pracownika w chwili zawierania umowy o pracę, ale również przez sposób jej wykonywania, tj. w sytuacji, gdy strony konkludentnie uzewnętrzniają wolę zmiany treści umownego stosunku pracy. więcej »
 • 07-01-2015Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. RPO apeluje o zmiany w prawie
  Przepisy prawa pracy dotyczące wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych powinny zostać dostosowane do przepisów Europejskiej Karty Społecznej – twierdzi prof. Irena Lipowicz. Rzecznik praw obywatelskich wysłała w tej sprawie pismo do premier Ewy Kopacz z prośbą o nowelizację prawa. więcej »
 • 05-09-2014Zmiany w Kodeksie pracy: Lepsza ochrona wynagrodzenia
  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP (10-12 września 2014 r.), odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi próbę dokonania kompleksowej modernizacji prawa pracy w Polsce. Jej celem jest m.in. lepsza ochrona wynagrodzenia za pracę. więcej »
 • 18-06-2014Wynagrodzenie pracownika za dyżur
  Czy pracodawca może polecić mi odbycie dyżuru, poza normalnymi godzinami pracy? Czy w takiej sytuacji zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia? więcej »
 • 07-04-2014Nadgodziny tracą na popularności
  W ostatnich latach w Polsce notuje się spadek popularności pracy w nadgodzinach – wynika z danych Eurostatu. W 2012 r. przeciętny polski pracownik wykonywał swoje obowiązki zawodowe przez niecałe 40 godzin tygodniowo, czyli o ponad godzinę krócej niż jeszcze w 2004 r. Polacy i tak jednak pracują wyraźnie dłużej niż pracownicy w innych krajach Unii Europejskiej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »