INDEKS TEMATYCZNY » nabywca

 • 02-10-2013
  Zmiany w VAT: Odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy
  Nowością wynikającą ze zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1 października 2013 r., jest wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy pewnej grupy towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy tych towarów. Celem omawianych przepisów jest głównie zabezpieczenie budżetu państwa przed stratami wynikającymi z nielegalnych zachowań sprzedawców (wyłudzanie zwrotów VAT, niepłacenie podatku). więcej »
 • 22-08-2013
  Faktury elektroniczne. Konieczna zgoda odbiorcy
  Odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Sposób uzyskania zgody jest bardzo prosty, ale nie każdy z odbiorców ją wyrazi. Są osoby, które np. nie korzystają na co dzień z komputera. więcej »
 • 06-08-2013
  Usługi doradcze a VAT. Miejsce świadczenia usług i odliczenie podatku
  Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia wykonywanych usług doradczych? Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? więcej »
 • 05-08-2013
  Noty korygujące. Podstawowe zasady wystawiania
  Pewnym rodzajem faktury jest nota korygująca. Wystawia się ją w razie pomyłek mniejszej wagi, ale uwaga – wystawiana nie jest przez sprzedawcę, a przez nabywcę. więcej »
 • 29-07-2013
  Opłaty pocztowe i koszty przesyłki a VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki zamówionego towaru będą stanowiły dla Zainteresowanej podstawę opodatkowania i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? więcej »
 • 20-05-2013
  Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT
  W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ta ogólna zasada wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). więcej »
 • 31-07-2012
  Sprzedaż na raty
  Sprzedaż na raty jest jednym ze szczególnych rodzajów sprzedaży określonych przez prawo (art. 583-588 Kodeksu cywilnego). więcej »
 • 29-06-2012
  Gwarancja jakości – podstawowe zasady prawa cywilnego
  Gwarancja jakości w prawie cywilnym to uprawnienia, które producent, zbywca, dostawca, rzeczy lub praw, usług może udzielić nabywcy. Warunkiem ich udzielenia są odpowiednie zapisy umowne. więcej »
 • 17-04-2012
  Usługi doradcze nabywane od podmiotu zagranicznego – skutki podatkowe
  Wraz z rozwojem globalnego rynku gospodarczego, coraz więcej polskich podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w różnych państwach. W tym celu nabywają od podmiotów zagranicznych szereg usług, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności. Przy nabywaniu usług polscy podatnicy powinni pamiętać o obowiązkach podatkowych wynikających z polskich przepisów. więcej »
 • 17-04-2012
  Usługi turystyczne a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługa, polegająca na organizowaniu wyjazdów na konferencje branżowe, świadczona na terenie Unii Europejskiej i poza nią na zlecenie polskiego podmiotu, może być w świetle ustawy o podatku od towarów i usług uznana za usługę, którą określa art. 119, objętą szczególną procedurą opodatkowania usług turystycznych, na udokumentowanie której wystawia się fakturę „VAT marża”? Jaką stawkę zastosować? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY