Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » nabycie

 • 26-06-2014Nabycie używanego samochodu osobowego a VAT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo uznała transakcję zakupu używanego samochodu osobowego w Szwajcarii z odprawą celną w Niemczech, za nabycie wewnątrzwspólnotowe, z rozpoznanym obowiązkiem podatkowym w dniu 15 lutego 2014 r.? Czy Spółka prawidłowo określiła podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego? więcej »
 • 15-05-2014Nabycie akcji w celu umorzenia. Skutki podatkowe
  Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »
 • 10-10-2013Nabycie usług szkoleniowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługa organizacji szkolenia stanowi dla Wnioskodawcy jedno świadczenie złożone i czy z tytułu nabycia tej usługi Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego? więcej »
 • 08-08-2013Rachunek bankowy. Dyspozycja na wypadek śmierci
  Gromadzenie środków na rachunkach bankowych daje pewne możliwości wskazania osoby, która przejmie prawa do zgromadzonych oszczędności, bez konieczności ponoszenia kosztów zachowków. Ale jest to możliwość ograniczona co do kwoty. więcej »
 • 06-08-2013Usługi doradcze a VAT. Miejsce świadczenia usług i odliczenie podatku
  Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia wykonywanych usług doradczych? Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? więcej »
 • 25-07-2013Usługi prawnicze jako koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy prawidło Wnioskodawczyni przyjmuje, iż wydatki na nabycie usług prawniczych, mające na celu ochronę istnienia jej firmy, odbudowę jej wiarygodności biznesowej, stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, związane z zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów? więcej »
 • 15-07-2013Wartość początkowa budynku nabytego wraz z gruntem
  Spółka na podstawie aktu notarialnego nabyła zabudowaną nieruchomość (grunt i budynek). W akcie notarialnym wartość gruntu i budynku określona została w łącznej kwocie 500 000 zł. Według operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego wartość gruntu wynosi 100 000 zł, a wartość budynku 300 000 zł. Dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości wyniosły łącznie 20 000 zł. W jakiej wartości początkowej wprowadzić do ewidencji nabyte składniki majątkowe? więcej »
 • 11-07-2013Nabycie wierzytelności a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wstąpienie w stosunek subrogacji i wejście przez Spółkę w prawa wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, nie jest usługą, a tym samym pozostaje czynnością poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 15-02-2013Nabycie i przekazanie wycieczki a rozliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca przekazując wycieczki zwycięzcom programu ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawca przy zakupie wycieczek, które mają zostać przekazane jako nagroda w programie promocyjnym ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego? więcej »
 • 14-12-2012Rozliczenie wydatków na nabycie wierzytelności obcej
  Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »