Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Moment powstania przychodu

 • 03-06-2014Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy przychód podatkowy w podatku od osób fizycznych powstanie z chwilą podpisania aktu notarialnego warunkowego czy dopiero z chwilą podpisania aktu przyrzeczonego po spełnieniu się warunków w akcie warunkowym? więcej »
 • 30-05-2014CIT: Skład konsygnacyjny a moment powstania przychodu
  Podatnicy często prowadzą składy konsygnacyjne: magazyny położone w pobliżu siedziby konkretnego kontrahenta (często na jego terenie), dzięki którym kontrahent ma możliwość łatwiejszego zamówienia i otrzymania towaru. Często towary z takich magazynów wydawane są na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami klienta. Rodzi się więc pytanie o datę powstania przychodu z takiej sprzedaży – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). więcej »
 • 23-05-2014Moment uzyskania przychodu przy usługach ciągłych
  Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni świadczy usługi doradztwa podatkowego. Część oferowanych usług nie jest świadczona na rzecz kontrahentów jednorazowo, lecz ma charakter ciągły - periodyczny, jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W jakim momencie należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu usług doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu PKPiR? więcej »
 • 16-04-2014Moment powstania przychodu przy przeniesieniu własności nieruchomości w ramach ugody
  Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku dalszej odsprzedaży, jak i w przypadku pozostawienia w majątku spółki nieruchomości nabytych w związku z rozliczeniem kary umownej, po stronie skarżącej spółki powstanie przychód w wysokości ustalonej przez strony w związku z przeprowadzoną transakcją, stosownie do art. 14 ustawy o CIT, przy czym przychód ten powstanie w momencie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz strony, nie zaś w momencie faktycznego uzyskania środków z tytułu sprzedaży tej nieruchomości, czy też w momencie wykreślenia wszystkich wpisów hipotecznych. więcej »
 • 08-04-2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
  Zapytanie nr 6079 do ministra finansów w sprawie wpływu faktury korygującej na korektę przychodów podatkowych więcej »
 • 27-02-2014Prawo bilansowe: Ujęcie przychodu w księgach rachunkowych
  Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost momentu powstania przychodu. Zauważmy, że art. 3 ust. 1 pkt 30 wskazuje jedynie definicję przychodu. Jak w takim razie określać w księgach rachunkowych moment powstawania przychodu? więcej »
 • 08-11-2013Podatki 2014: Zmiany w VAT a moment powstania przychodu w podatku dochodowym
  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2014 r. przychód podatkowy z tytułu obrotu towarami i świadczenia usług należy rozpoznać na podstawie wystawionej faktury przyjmując, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługi, o ile nie będzie to później niż w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »
 • 24-10-2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
  Pytanie podatnika: Do jakich okresów powinna być odnoszona korekta przychodów Spółki w związku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu? więcej »
 • 25-06-2013Sprzedaż towarów przez internet a moment uzyskania przychodu
  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej odzieży, dokonywanej za pośrednictwem portalu internetowego. Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność na firmowy rachunek bankowy lub korzystają z płatności PayU. Zakupiony przez klienta towar wysyłam każdorazowo po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe lub na konto w PayU. Czy w sytuacji korzystania z pośrednictwa płatności PayU osiągam przychód z chwilą wpływu pieniędzy na konto PayU, czy kiedy pieniądze z PayU są przelewane na firmowe konto bankowe, czy też w momencie wysyłki towaru do klienta? więcej »
 • 17-05-2013Moment powstania przychodu: Sprzedaż udziałów a płatność w ratach
  Z uzasadnienia: Jeżeli strony umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do zasady swobody umów, rozłożą płatność ceny na raty, to przychodem należnym w danym roku podatkowym będą tylko te kwoty, których terminy płatności przypadają w tym roku podatkowym. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »