INDEKS TEMATYCZNY » Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 • 18-08-2023
  Przedsiębiorca na etacie. Co ze stażem pracy?
  Wprowadzenie ogólnej regulacji uwzględniającej okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy zwiększałoby obciążenia finansowe pracodawców. Ponadto, w przypadku świadczeń o charakterze fakultatywnym, których warunki nabycia określa pracodawca, mogłoby to być uznane za zbyt daleko idącą ingerencję w sferę prowadzonej przez nich samodzielnej polityki wynagradzania - czytamy w odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 01-08-2023
  Okazjonalna praca zdalna - MRiPS wyjaśnia
  Na gruncie wprowadzanych do Kodeksu pracy zmian, mimo pozytywnego odbioru całokształtu, po stronie pracodawców pojawiają się liczne pytania m.in. o to, jak w praktyce stosować okazjonalną pracę zdalną. Nowelizacja wprowadza do Kodeksu pracy tzw. okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym, której zapis spowodował liczne wątpliwości po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników, przede wszystkim natury interpretacyjnej i praktycznego zastosowania. więcej »
 • 20-06-2023
  Firmy mają problemy z pracą zdalną
  Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła nowe przepisy dotyczące wykonywania obowiązków na odległość. Pracodawcy zwracają jednak uwagę na pewne nieścisłości. Problem stanowi m.in. ustalenie ryczałtu z tytułu kosztów takiej organizacji pracy. Czy planowane jest przygotowanie praktycznych komentarzy do nowelizacji celem pomocy przedsiębiorcom w ich zrozumieniu oraz wdrożeniu? - pyta poseł w interpelacji do prezesa Rady Ministrów. więcej »
 • 16-05-2023
  Długi czynszowe: Gminy płacą poniżej minimalnego wynagrodzenia
  Obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie są objęte stawki godzinowe ustalane przez gminy, przy zastosowaniu art. 453 Kodeksu cywilnego, w celu spłat zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 05-05-2023
  Przygotowywanie planu urlopów należy do pracodawcy
  Jeżeli zakładowe organizacje związkowe ­ we wspólnie uzgodnionym stanowisku wyraziły wolę sporządzenia planu urlopów, to pracodawca powinien przygotować ten plan zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy, przy czym nie musi on ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 27-04-2023
  Zmiany w Kodeksie pracy: Dorabianie nie dla kierowców?
  Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a także kierowców niepozostających w stosunku pracy, regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Przepisy te definiują czas pracy kierowcy, a także regulują szczegółowo kwestie przerw w pracy, dyżurów i ich rekompensaty, okresów pozostawania w dyspozycji kierowców, norm i wymiaru czasu pracy, okresów odpoczynku, systemów czasu pracy, zasady dotyczące wykonywania przez kierowców pracy nadliczbowej i jej rekompensowania oraz pracy w porze nocnej kierowców - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 29-03-2023
  Dodatkowe 9 tygodni nie dla wszystkich ojców
  Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw rodzice dzieci otrzymają nowe uprawnienie do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, który może być wykorzystany przez drugiego rodzica (w założeniu tatę). Niestety w wyniku przeoczenia legislacyjnego dzieci urodzone w I kwartale 2022 r. prawa do spędzenia 9 tygodni z tatą nie otrzymają. więcej »
 • 09-03-2023
  Zasady wliczania do czasu pracy podróży służbowych - MPiPS wyjaśnia
  W obecnym stanie prawnym problematyka zasad wliczania do czasu pracy podróży służbowych nie jest uregulowana wprost w konkretnym przepisie Kodeksu pracy. Kwestia relacji czasu podróży służbowej do czasu pracy pracownika była natomiast przedmiotem bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w którym sąd ten dokonywał wykładni przepisów Kodeksu pracy definiujących czas pracy oraz podróż służbową - czytamy w odpowiedzi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 17-01-2023
  Nowe sposoby na zakaz handlu w niedziele
  Wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest bezdyskusyjnie słuszne. Jednak niektóre wyjątki wymienione w art. 6 ustawy są nadużywane. Od kilku miesięcy w otwartych 7 dni w tygodniu sklepach coraz częściej można spotkać funkcjonujący tam "Klub Czytelnika", "Wypożyczalnię sprzętu sportowego", a w niektórych marketach część dostępnych tam produktów pochodzi z rolno-spożywczych rynków hurtowych. Czy w najbliższej przyszłości planowane są działania legislacyjne w zakresie ww. ustawy, w tym dotyczące doprecyzowania ww. wyłączeń? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki społecznej. więcej »
 • 22-12-2022
  Praca w dniu wolnym a roczny limit nadgodzin
  Jeżeli praca w wymiarze do 8 godzin będzie świadczona przez pracownika w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i zostanie zrekompensowana całym dniem wolnym od pracy w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, to wówczas praca ta z upływem okresu rozliczeniowego nie przekształci się w godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy przeciętnej tygodniowej. W związku z tym nie wlicza się jej do rocznego limitu nadgodzin. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY