Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » metoda podatkowa

  • 04-07-2014Różnice kursowe przy wpływach i wypływach z rachunku walutowego
    Pytanie: Czy w przypadku, gdy wpłaty i wypłaty z rachunku walutowego odbywają się w tej samej walucie obcej i nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty obcej na złotówki do wyceny różnic kursowych należy stosować kurs średni NBP ustalony na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę dokonania transakcji? Dodam, że ustalam różnice kursowe w oparciu o metodę podatkową. więcej »
  • 16-04-2013Różnice kursowe w VAT przy podatkowej metodzie obliczania różnic kursowych
    Zasady obliczania różnic kursowych w przypadku metody podatkowej zostały uregulowane w art. 15a ustawy o CIT. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. więcej »
  • 04-12-2012Różnice kursowe – ujęcie rachunkowe a podatki
    Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »