INDEKS TEMATYCZNY » Mediacja

 • 26-09-2014
  Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?
  Strony sporu sądowego powinny zawsze dążyć do zawarcia ugody. Prawo polskie dopuszcza możliwość zawarcia ugody sądowej, a także możliwość zawarcia ugody przed mediatorem. Prawo do rozstrzygnięcia sporu w drodze ugodowej jest jednak bardzo rzadko wykorzystywane przez zainteresowanych. Strony sporu nie decydują się na takie rozwiązanie sporu, co więcej, nie wiedzą nawet, jaką moc prawną będzie miała potencjalna ugoda zawarta przed mediatorem. więcej »
 • 27-06-2014
  Mediacje w sprawach gospodarczych wciąż mało popularne
  Interpelacja nr 25580 do ministra sprawiedliwości w sprawie mediacji w sprawach gospodarczych więcej »
 • 24-08-2010
  Oszczędności dzięki mediacjom w transgranicznych sporach prawnych
  Komisja Europejska przypomniała państwom członkowskim o istnieniu unijnych przepisów w zakresie mediacji w transgranicznych sporach prawnych i podkreśliła, że mediacja może być skuteczna jedynie wtedy, gdy państwa członkowskie wdrożą odpowiednie przepisy na poziomie krajowym. Według KE, rozwiązywanie sporów na drodze sądowej jest nie tylko kosztowne i zabiera dużo czasu, ale może także doprowadzić do zerwania cennych kontaktów biznesowych. Alternatywne metody rozwiązywania sporów przez bezstronnych mediatorów mogą pomóc w konstruktywnym rozwiązaniu tych problemów. więcej »
 • 18-11-2009
  Kolejny głos przeciwko ograniczeniom w dostępie do zawodu mediatora
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Krajowa Rada Radców Prawnych to kolejne organizacje, które krytykują projekt ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich zdaniem, ustawowy zakaz możliwości wykonywania zawodu mediatora, którym mieliby być objęci m.in. radcowie prawni i adwokaci, jest szkodliwy dla rozwoju tej formy pozasądowego rozstrzygania sporów. więcej »
 • 03-11-2009
  Zawód mediatora nie dla radcy?
  Propozycja zakazu wykonywania zawodu mediatora m.in. dla radców prawnych oprotestowały Krajowa Izba Gospodarcza oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Kontrowersyjne rozwiązanie znalazło się w projekcie ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe, opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY