INDEKS TEMATYCZNY » Mały ZUS Plus

 • 13-10-2023
  Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące
  Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek. Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać. więcej »
 • 09-08-2023
  Mały ZUS Plus po zmianach
  Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach. Te rozwiązanie dotyczy najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w 2022 roku nie przekroczył 120 tys. zł oraz którzy: przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, w związku z upływem 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2022 roku, nie będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi. więcej »
 • 04-08-2023
  Mały ZUS plus przedłużony o 12 miesięcy - pytania i odpowiedzi
  1. Czy jeżeli płatnik wykorzystał w 2022 roku 36 miesięcy małego ZUS plus, to może przedłużyć tę ulgę od 1 sierpnia 2023 roku? Taka osoba nie może skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Warunkiem do przedłużenia ulgi jest korzystanie z niej wcześniej przynajmniej przez 1 miesiąc w 2023 roku. więcej »
 • 01-08-2023
  ZUS: Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy
  Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę i jesteś z tego tytułu zgłoszony do ubezpieczeń w 2023 r.? Chcesz skorzystać z przedłużenia ulgi o dodatkowe 12 miesięcy „małego ZUS plus” (MDG+)? Przeczytaj więcej »
 • 11-07-2023
  Mały ZUS plus bez ograniczeń czasowych?
  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego 5 lipca 2023 r. przedstawiła projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań realizujących m.in. postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. więcej »
 • 20-06-2023
  Rzecznik MŚP: Wydłużenie Małego ZUS-u plus to za mało
  Rzecznik MŚP Adam Abramowicz pozytywnie ocenia przewidziane w ustawie uchwalonej przez Sejm RP wydłużenie możliwości korzystania z tak zwanego Małego ZUS-u plus o 12 miesięcy, jednak rozwiązanie to uważa za niewystarczające. Rzecznik MŚP w opinii skierowanej do Senatu RP zauważa, że przede wszystkim osoby, które przestały opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 18c ustawy o ZUS przed 1 stycznia 2023 r. lub które nie zaczną jej opłacać na tych zasadach do 31 grudnia 2023 r., nie będą w ogóle mogły skorzystać z tego wydłużenia. Nawet gdyby objęło ono wszystkich ubezpieczonych korzystających z Małego ZUS-u plus – to, w opinii Rzecznika MŚP, również byłoby to rozwiązanie niedoskonałe legislacyjnie. więcej »
 • 05-06-2023
  Mały ZUS Plus przedłużony o rok - jest nowelizacja ustawy
  Nawet kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS. Wydłużenie okresu korzystania z Małego ZUS Plus spowoduje, że przedsiębiorcom uprawnionym do płacenia niższych stawek, będzie łatwiej przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu. Do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat RP i trafić do podpisu Prezydenta RP. W efekcie ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców, o które zabiegał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP, już niedługo wejdą w życie. więcej »
 • 11-01-2023
  „Mały ZUS plus” w 2023 r. - wyjaśnienia z przykładami
  Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.). więcej »
 • 11-01-2023
  Mały ZUS a działalność twórcza lub artystyczna
  Składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności prowadziły pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 12-12-2022
  Mały ZUS Plus. Limit przychodowy należy zrewaloryzować?
  Limit przychodowy 120 000 złotych nie został od 2020 roku zrewaloryzowany i został utrzymany na przyszły rok. Oznacza to, że wiele osób utraci możliwość korzystania z ważnej dla nich ulgi. Kwota 120 000 złotych jest limitem przychodowym, co oznacza, że suma faktur wystawiona przez przedsiębiorcę w 2022 roku nie może przekroczyć tej kwoty. Czy ministerstwo rozpatruje wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rewaloryzację, podniesienie kwoty przychodowej wskazanej w programie Mały ZUS Plus? - pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY