Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » lokal

 • 04-09-2014Opodatkowanie najmu. Prywatnie czy w ramach działalności?
  Jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą i w taki sposób powinien być opodatkowany. więcej »
 • 26-08-2014VAT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego przez przedsiębiorcę
  Kwestie związane z nabyciem lokalu użytkowego na potrzeby jednoosobowej działalności zostały omówione tutaj. A jak taki zakup należy rozliczyć na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w przypadku, gdy sprzedawca wystawi fakturę z wykazanym podatkiem VAT? więcej »
 • 16-06-2014Wynajem lokalu na cele użytkowe a VAT
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynajem lokalu na cele użytkowe? więcej »
 • 24-03-2014Rozliczenie sprzedaży nieruchomości przez nierezydenta
  Nierezydent – osoba fizyczna, niemający miejsca zamieszkania ani pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium RP. Naczelnik którego urzędu skarbowego będzie właściwy do opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości? więcej »
 • 13-03-2014Zamiana nieruchomości a ulga meldunkowa w PIT
  Pytanie podatnika: Czy można stwierdzić, że nabycie spadku nastąpiło w momencie jego otwarcia, a zatem dochód powstały w wyniku zbycia nieruchomości w drodze zamiany korzystał z prawa do zwolnienia od podatku? więcej »
 • 02-01-2014Opłaty za wywóz śmieci a VAT
  Pytanie podatnika: Czy opłata za wywóz śmieci w Spółdzielni Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? więcej »
 • 19-12-2013Ogrzewanie węglem a podatek akcyzowy
  Czy zużywany przez spółdzielnię mieszkaniową węgiel kamienny podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy? więcej »
 • 18-11-2013Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
  Warto pamiętać, że opodatkowując dochody z najmu według zasad ogólnych, mamy prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również amortyzację. Po spełnieniu pewnych warunków rocznie odpisać możemy nawet 10% wartości mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżymy wysokość należnego podatku albo nawet nie zapłacimy go wcale. więcej »
 • 30-08-2013Opodatkowanie najmu przez małżonków
  Czy dochody małżonków uzyskiwane z wynajmu nieruchomości będącej ich wspólną własnością mogą być deklarowane do opodatkowania tylko przez jednego z nich? więcej »
 • 29-08-2013Wynajęcie mieszkania a koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy
  Pytanie podatnika: Czy wynajęcie przez Wnioskodawcę pokoju/mieszkania na cele mieszkaniowe w miejscowości, w której znajduje się siedziba Jego głównego kontrahenta (w której świadczy swoje usługi), może być w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji podatkowej traktowane jako koszt uzyskania przychodu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »