Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Limit obrotu

 • 04-06-2013MF: Nie będzie wyższego limitu zwolnienia z kas
  Interpelacja nr 17152 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o konieczności rejestracji transakcji za pomocą kas fiskalnych więcej »
 • 20-03-2013Kasy rejestrujące: Limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania
  Pytanie: Podatnik rozpocznie w dniu 26 maja 2013 r. dostawę towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która wyniesie w grudniu 2013 r. 12.400 zł. W jakim terminie podatnik powinien zainstalować kasę rejestrującą? więcej »
 • 20-12-2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
  1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość. więcej »
 • 23-10-2012Kasy fiskalne 2013: MF nie odstąpi od wprowadzenia niższego limitu
  Interpelacja nr 8473 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do przedsiębiorstw, których roczne obroty przekroczą 20 tys. zł więcej »
 • 07-09-2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Niższy limit obrotów sposobem na nadużycia?
  Interpelacja nr 7681 do ministra finansów w sprawie prac nad rozporządzeniem obniżającym limit obrotów przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. zł więcej »
 • 29-11-2010Kasy fiskalne: Sprzedaż towarów przez pośrednika
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał umowę agencyjną z firmą, która zobowiązała się do sprzedaży towaru Wnioskodawcy, w Jego imieniu i na Jego rzecz. Agent sprzedaje ten towar na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuje cały obrót (włącznie ze swoją prowizją) na swojej kasie fiskalnej. Czy sprzedaż towarów należących do Wnioskodawcy, dokonywana przez pośrednika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest brana pod uwagę przy liczeniu limitu zobowiązującego Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej? więcej »
 • 10-05-2010VAT: Kwota zwolnienia podmiotowego w przypadku zawieszenia działalności
  Pytanie podatnika: Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na zmniejszenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku VAT? Czy Wnioskodawczyni przysługuje cały limit VAT-u (100 000,00 zł), czy VAT będzie naliczany proporcjonalnie? więcej »
 • 10-11-2009Będzie wyższy limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT
  Na 54. posiedzeniu Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 listopada 2009 r., zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2463). Projekt ten zawiera propozycje zmian ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie podwyższenia limitu obrotu, który zwalnia podatników od podatku VAT, a także wprowadzenia do ustawy zmian dostosowujących przepis upoważniający ministra finansów do wprowadzania zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez zamieszczenie w nim szczegółowych wytycznych. więcej »
 • 30-03-2009Limit ryczałtu ewidencjonowanego
  Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. z działalności prowadzonej na własne nazwisko wnioskodawca może płacić podatek od uzyskanego przychodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? więcej »
 • 06-01-2009Ustalanie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT
  Pytania podatnika: Czy obroty osiągnięte przez Wnioskodawcę w spółce cywilnej będą doliczane do jego osobistych obrotów, które po przekroczeniu granicznej kwoty 50.000 zł w skali roku spowodują utratę przez Wnioskodawcę zwolnienia z VAT? Czy też obroty te będą miały tylko wpływ na utratę zwolnienia z VAT przez spółkę cywilną? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »