INDEKS TEMATYCZNY » Limit obrotu

 • 16-08-2023
  Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku. więcej »
 • 25-04-2018
  NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza się tylko krajową sprzedaż
  Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez podatnika, będącego drobnym przedsiębiorcą, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie wlicza się do wynikającego z tego przepisu limitu kwotowego określającego prawo do zwolnienia od podatku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 18-09-2015
  Sposób liczenia limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Pytanie podatnika: 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca „założył” i rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie naprawy i konserwacji statków i łodzi - PKD 33.15.Z, PKWiU 33.15.10.0. Wykonywanie ww. działalności pozwala na korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT do określonego limitu, obliczonego w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Od kiedy Wnioskodawca powinien liczyć limit zwolnienia od podatku, czy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży? więcej »
 • 11-09-2015
  Zapłata przelewem a limit obrotów na kasę fiskalną
  Nie tylko taki obrót gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 zł, przekroczenie którego zobowiązuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu należy uwzględnić każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania czy też nie. więcej »
 • 22-09-2014
  Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
  Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczności zwiększenia kwoty obrotu uprawniającej do uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej więcej »
 • 09-09-2014
  Przychody z wynajmu a limit obrotów do wprowadzenia kasy rejestrującej
  Pytanie podatnika: Czy wystawiając faktury z VAT-em zwolnionym osobom fizycznym i prowadzącym działalność gospodarczą za wynajem lokalu do celów mieszkaniowych i prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą (podatnik VAT czynny) przychody z wynajmu i działalności osiągane od osób fizycznych należy zsumować do limitu posiadania kasy fiskalnej do kwoty 20.000zł (lub proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli działalność rozpoczęta jest w trakcie roku)? więcej »
 • 28-02-2014
  Sprzedaż samochodu a limit obrotów dla kas fiskalnych
  Pytanie podatnika: Czy wartość sprzedaży samochodu wlicza się do limitu 20.000 zł powodującego konieczność wprowadzenia kasy rejestrującej? więcej »
 • 03-09-2013
  Limit przychodów dla małego podatnika
  Interpelacja nr 18790 do ministra finansów w sprawie limitu wartości sprzedaży klasyfikującego przedsiębiorcę jako tzw. małego podatnika więcej »
 • 19-07-2013
  Świadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów VAT i rozporządzenia spółka powinna wykazywać jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych - wyłącznie cenę odsprzedaży pracownikom wskazanych świadczeń, bez uwzględniania wartości dofinansowywanej przez spółkę jako pracodawcę? więcej »
 • 28-06-2013
  MF o zmianach w kasach rejestrujących
  Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY