Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kursy walut

 • 20-02-2009RPP o spadku wartości złotego
  Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej z 27 stycznia bieżącego roku wynika, że pomiędzy członkami RPP nie ma zgody co do wpływu obniżek stóp procentowych na kurs złotego wobec najważniejszych walut obcych. Część Rady uważa, że szybkie obniżenie stóp może wzmocnić złotego w średniej perspektywie. więcej »
 • 18-02-2009Na razie bez ustawy w sprawie opcji walutowych
  Komitet Rady Ministrów omówił projekt ustawy o zapobieżeniu skutkom społeczno-gospodarczym związanym z wprowadzeniem do obrotu gospodarczego niektórych złożonych instrumentów pochodnych, ale nie skierował jej pod obrady rządu. Uznał jednak, że rozwiązanie problemu opcji walutowych jest konieczne. Wnioski z dyskusji Komitet przedstawi premierowi. więcej »
 • 13-02-2009Lewiatan w sprawie opcji walutowych: Propozycje MG nie do przyjęcia
  Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan jest przeciwna proponowanym przez Ministerstwo Gospodarki projektom ustawy dotyczącej rozwiązania problemu opcji walutowych. Ustawowe unieważnienie zawartych umów może zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny – uważają przedsiębiorcy. więcej »
 • 13-02-2009KNF ułatwia mediacje w sprawie opcji walutowych
  Do regulaminu sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzono zmiany, które umożliwiają organizację centrum mediacyjnego w sporach związanych z opcjami walutowymi. więcej »
 • 12-02-2009Pomysły Ministerstwa Gospodarki na rozwiązanie problemu opcji
  Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił propozycje rozwiązań ustawowych, których celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie dla gospodarki i budżetu państwa może mieć wykonanie asymetrycznych umów o opcje walutowe. więcej »
 • 04-02-2009Minister gospodarki wyklucza interwencję w obronie złotego
  Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak jest przeciwny obronie kursu złotego przed dalszymi spadkami. W wywiadzie udzielonym w środę Polskiemu Radiu powiedział, że utrzymanie płynnego kursu polskiej waluty jest najlepszym rozwiązaniem, a jej osłabienie ma też dobre skutki, ponieważ poprawia konkurencyjność krajowych producentów. więcej »
 • 26-01-2009Firmy mogą rozliczać się w walutach obcych
  Każdy przedsiębiorca może już rozliczać się w euro i w innych walutach, a nie tylko w polskich złotówkach. 24 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy prawo dewizowe i kodeksu cywilnego, która znosi w Polsce zasadę walutowości. więcej »
 • 23-01-2009Więcej złotówek z unijnych funduszy dzięki wzrostowi kursu euro
  Od lipca do grudnia ubiegłego roku, ze względu na osłabienie złotego wobec euro, o 1,5 mld zł wzrosła wyrażona w złotówkach wartość środków, jakie Polska ma do wykorzystania w starej perspektywie UE (na lata 2004-2006) – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo. więcej »
 • 09-01-2009MG: Polskie firmy straciły na opcjach walutowych 5,5 mld zł
  Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował posłów o skutkach nietrafionych inwestycji firm w opcje walutowe. Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki, straty, jakie z tego tytułu poniosły przedsiębiorstwa w Polsce, sięgają 5,5 mld zł. więcej »
 • 18-12-2008KNF: Opcje walutowe nie zagrażają stabilności banków
  Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że zaangażowanie w walutowe instrumenty pochodne, a w szczególności w opcje, obecnie nie zagraża stabilności banków i innych podmiotów sektora finansowego w Polsce. Urząd KNF sprawdził, czy nadzorowane przezeń banki oraz wszyscy emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ponieśli straty w związku z lokowaniem funduszy w instrumenty pochodne. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »