Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kursy, szkolenia, kształcenie

 • 05-10-2010Czy od przyszłego roku zdrożeją szkolenia?
  24 września 2010 r. Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności edukacyjnej, która obecnie w zdecydowanej większości przypadków podlega zwolnieniu z podatku VAT. więcej »
 • 28-04-2010Fundusze UE na szkolenia dla śląskich przedsiębiorców i ich pracowników
  Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zyskały już sobie wielką popularność. Jednak w dalszym ciągu wielu przedsiębiorców nie skorzystało z tej formy zdobywania wiedzy i umiejętności. Tymczasem szkolenia dofinansowane dają ogromne możliwości – w ich trakcie można zdobyć unikatową wiedzę, pozwalającą zwiększyć szanse na osiągnięcie przewagi rynkowej, płacąc ułamek ceny, jaką normalnie trzeba zapłacić za te szkolenia. więcej »
 • 16-04-2010PKPP Lewiatan: Brak regulacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  W chwili obecnej nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na mocy art. 103 k.p. był 10 kwietnia 2010 r. więcej »
 • 20-01-2010BCC: VAT na kursy językowe osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki
  Proponowanemu przez Ministerstwo Finansów nałożeniu podatku VAT na kursy językowe sprzeciwia się Business Centre Club. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z 30 listopada 2009 r., zwolnienie z VAT dotyczyć będzie tylko kursów objętych akredytacją przyznaną przez kuratorium oświaty. więcej »
 • 10-09-2009Opodatkowanie dofinansowania kształcenia młodocianych
  Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych? więcej »
 • 16-02-2009Refundacja kosztów kształcenia a PIT
  Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urzędu Gminy „dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników” na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to co zrobić z zaksięgowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami kształcenia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotyczącymi płac, ZUS, kosztów bhp, szkoleń itp.? więcej »
 • 17-11-2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
  Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych więcej »
 • 24-04-2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
  Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT). więcej »
 • 20-02-2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
  W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.  więcej »
 • 07-12-2007Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi
  Pytanie podatnika: Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »