Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kurs euro

  • 07-10-2016Zmiany w ustawie o rachunkowości 2017 r.: Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
    Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047; dalej: uor), przepisy ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  osób fizycznych,  spółek cywilnych osób fizycznych,  spółek jawnych osób fizycznych,  spółek partnerskich  jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. więcej »
  • 25-09-2015Zmiany w ustawie o rachunkowości 2015 r.: Ustalanie limitu obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
    Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; dalej: uor), przepisy ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  osób fizycznych,  spółek cywilnych osób fizycznych,  spółek jawnych osób fizycznych,  spółek partnerskich  jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. więcej »
  • 20-03-2013Kurs euro a limity podatkowe
    Interpelacja nr 13880 do ministra finansów w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsiębiorców w związku z kursem euro więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »