INDEKS TEMATYCZNY » Księga wieczysta

 • 29-09-2023
  Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  28 września 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które dotyczą m.in. wysokości opłaty w sprawach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, wysokości od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa (nie)majątkowe, wynagrodzenia kuratora. Ponadto, pracownicy nie zapłacą już ani grosza od pozwów składanych do sądów pracy. Opłatę stosunkową w wysokości 5% zapłacą wyłącznie od apelacji, ale tylko od kwoty przekraczającej 50 tys. zł. więcej »
 • 19-03-2021
  Koszty darowizny mieszkania
  Zamierzam przepisać mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obciążone hipoteką ani nie jest w inny sposób zadłużone. Z tego, co orientuję się, córka nie będzie musiała płacić podatku od tej darowizny, musi tylko złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak wątpliwości co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Na jakie opłaty musimy być przygotowani? więcej »
 • 09-09-2015
  Wpis wzmianki o egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej. Czy komornik może żądać zaliczki?
  Zapytanie nr 8498 do ministra sprawiedliwości w sprawie żądania przez komorników sądowych zaliczki na wydatki związane z wpisem wzmianki o egzekucji z nieruchomości więcej »
 • 25-05-2015
  Nowe przepisy ws. wniosków o wpis do księgi wieczystej
  Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej będą składane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – wynika z projektu nowego rozporządzenia ws. pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, opublikowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w listopadzie. więcej »
 • 12-08-2014
  Stan prawny nieruchomości a wpis w księdze wieczystej
  Z uzasadnienia: Organy ewidencyjne nie posiadają kompetencji do tego, by rozstrzygać o stanach prawnych nieruchomości, w szczególności, co zarzucają skarżący, o przesądzać status prawny budynku jako części składowej nieruchomości albo odrębny przedmioty własności. więcej »
 • 11-12-2012
  Internetowy wydruk księgi wieczystej jako dokument urzędowy
  Interpelacja nr 10062 do ministra sprawiedliwości w sprawie odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym więcej »
 • 05-11-2012
  Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie. więcej »
 • 17-04-2012
  Koszty darowizny mieszkania
  Pytanie: Zamierzam przepisać mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obciążone hipoteką ani nie jest w inny sposób zadłużone. Z tego, co się orientuję, córka nie będzie musiała płacić podatku od tej darowizny, musi tylko złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak wątpliwości co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Na jakie opłaty musimy być przygotowani? więcej »
 • 18-02-2011
  Księgi wieczyste – wchodzą w życie zmiany korzystne dla właścicieli
  Wchodzą w życie zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie ksiąg wieczystych. Przewidują one m.in. zastąpienie dotychczasowej hipoteki zwykłej i kaucyjnej jednym rodzajem hipoteki, dopuszczalność zabezpieczenia jedną hipoteką większej liczby wierzytelności tego samego wierzyciela, a także wprowadzenie nowych instrumentów prawnych, w tym instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, co ma wzmocnić pozycję właściciela nieruchomości.   więcej »
 • 23-09-2010
  Księgi wieczyste – opóźnienia we wpisach
  Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak sądy radzą sobie z rozpoznawaniem spraw wieczystoksięgowych oraz jak przebiega wprowadzanie w życie projektu Nowa Księga Wieczysta. Z ustaleń NIK wynika, że sądy nie przestrzegają terminów nanoszenia zmian w księgach, co utrudnia obrót nieruchomościami. Kontrolerzy zajęli się także pomocą udzielaną przez państwo repatriantom oraz sposobem rozpatrywania skarg obywateli przez administrację publiczną. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY