Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » KRUS

 • 25-10-2016Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników a emerytura z ZUS
  Osoby, które mają staż wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego płaciły składki do KRUS, jak również staż emerytalny poza rolnictwem, podczas którego były opłacane składki do ZUS, nabędą prawo do świadczenia z obu systemów. więcej »
 • 06-10-2016Wyższe emerytury i renty wymuszą podwyżkę podatków?
  Planowana obniżka wieku emerytalnego oraz podniesienie gwarantowanych emerytur minimalnych doprowadzi do konieczności podwyższenia poziomu opodatkowania pracy w Polsce – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia organizacja, po wprowadzeniu szykowanych przez rząd zmian deficyty w ZUS i KRUS zaczną się jeszcze mocniej pogłębiać. więcej »
 • 19-09-2016Emerytury i renty 2017 – rząd przedstawił projekt ws. waloryzacji 
  Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w którym zaproponowano m.in. podniesienie wysokości wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o co najmniej 10 zł oraz podwyżkę najniższej emerytury do poziomu 1000 zł. Waloryzacja ma kosztować w sumie 1,4 mld zł. Nowością będzie mechanizm waloryzacji świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  więcej »
 • 14-09-2016Najniższa emerytura i wynagrodzenie minimalne w górę 
  W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2000 zł miesięcznie, a wysokość najniższej emerytury zostanie podniesiona do 1000 zł – wynika z decyzji podjętych na wtorkowym posiedzeniu rządu. Jednocześnie przewidziano, że w przypadku emerytów otrzymujących stosunkowo niskie świadczenia minimalna gwarantowana podwyżka w ramach waloryzacji wyniesie 10 zł.  więcej »
 • 06-09-2016Ubezpieczenie społeczne rolników – Sejm pracuje nad zmianami 
  Kwota warunkująca możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników, dotycząca sytuacji objęcia powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu np. umowy zlecenia, zostanie podwyższona do poziomu minimalnego wynagrodzenia – wynika z projektu nowelizacji, który przygotował klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Nowela ma wejść w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.  więcej »
 • 05-08-2016Jakie świadczenia emerytalne w ramach ZUS i KRUS?
  Interpelacja nr 4518 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zbiegu świadczeń emerytalnych w ramach ZUS i KRUS. więcej »
 • 28-07-2016Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS i KRUS – rząd zapowiada zmiany
  Do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzone zostaną zmiany dotyczące okresu, w jakim Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Jak zapowiada rząd, okres ten zostanie ograniczony do 5 lat. więcej »
 • 17-06-2016Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osób urodzonych po 1948 r.
  W myśl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.) za ubezpieczonego uważa się osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a także osobę, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. więcej »
 • 13-01-2016Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS
  Interpelacja nr 22 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie łączenia okresów składkowych w FUS i KRUS więcej »
 • 22-12-2015Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - ważny komunikat KRUS
  Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie rolników wyniesie w I kwartale 2016 r. 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dla osób objętych tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka wyniesie 14 zł (1/3 pełnej składki).  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »