Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Krajowa Izba Gospodarcza

 • 19-05-2008Koniec z natychmiastową wykonalnością decyzji podatkowych?
  Wprowadzenie zasady, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, zakłada poselski projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycję Prawa i Sprawiedliwości popiera Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 19-05-2008Bony towarowe bez podatku?
  Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała zwolnienie z podatku dochodowego bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi. Inicjatywę popiera Krajowa Izba Gospodarcza, która jednocześnie opowiada się za podniesieniem wartości bonów wolnej od podatku. więcej »
 • 09-05-2008KIG chce zwolnienia izb gospodarczych z CIT-u
  Krajowa Izba Gospodarcza apeluje o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodów z działalności statutowej izb gospodarczych. więcej »
 • 07-05-2008Elektroniczne postępowanie upominawcze
  Dołączenie do katalogu postępowań upominawczych elektronicznej formy rozstrzygania sporów przyczyni się do sprawniejszego rozpoznawania prostych spraw – uważa Krajowa Izba Gospodarcza. KIG opowiada się za wprowadzeniem do Kodeksu Postępowania Cywilnego elektronicznego postępowania upominawczego, co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. więcej »
 • 30-04-2008Pomoc PARP na nowych zasadach
  Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Zaproponowana kwota wsparcia, jaką można przyznać jednemu przedsiębiorcy, w wysokości maksymalnie 10 tys. zł jest zdecydowanie zbyt niska – protestuje KIG. więcej »
 • 23-04-2008KIG: Niekorzystne rozwiązania w sprawie kas fiskalnych
  Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zawarte w nim przepisy dotyczące odliczenia kosztów zakupu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii zniechęcą przedsiębiorców do wymiany dotychczasowych urządzeń – uważa KIG. więcej »
 • 16-04-2008Podwyżka akcyzy na LPG – KIG przeciw
  Jedna z bardziej szkodliwych dla gospodarki propozycji Ministerstwa Finansów w ostatnich latach – tak propozycję podniesienia stawki akcyzy na LPG określiła Krajowa Izba Gospodarcza. Zdaniem szefa KIG Andrzeja Arendarskiego podwyżka spowoduje wzrost inflacji. więcej »
 • 11-04-2008KIG: Pracownicy spoza UE mile widziani
  Polskie firmy coraz dotkliwiej odczuwają negatywne skutki odpływu polskich pracowników do pracy w państwach Unii Europejskiej. Dlatego, zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, potrzebne są szybkie działania, które umożliwią zatrudnienie osób spoza Wspólnoty. więcej »
 • 09-04-2008KIG o udostępnianiu informacji gospodarczych
  Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki zmiany w ustawie regulującej zasady i tryb przekazywania informacji gospodarczych, dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Zmiany w ustawie są niezbędne głównie ze względu na znaczenie wiarygodności finansowej kontrahentów dla pewności obrotu gospodarczego – podkreśla KIG. więcej »
 • 07-04-2008Przywileje dla sprawdzonych podatników
  – Instytucja sprawdzonego podatnika powinna zawierać szereg korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców i aparatu skarbowego uprawnień, które mogą ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez rzetelnych podatników i tym samym mogą przyczynić się do łatwiejszego i skuteczniejszego egzekwowania zobowiązań podatkowych – uważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »