Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Krajowa Izba Gospodarcza

 • 09-10-2008Termin zwrotu nadpłaty nie krótszy niż termin przedawnienia zaległości?
  Krajowa Izba Gospodarcza popiera projekt nowelizacji ordynacji podatkowej autorstwa komisji „Przyjazne Państwo”, którego celem jest wydłużenie terminu, w jakim podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaconego przez siebie podatku tak, by odpowiadał on terminowi przedawnienia zobowiązania podatkowego, w którym organ podatkowy może kwestionować zadeklarowaną i zapłaconą przez podatnika wartość zobowiązania. więcej »
 • 07-10-2008KIG apeluje o zmniejszenie deficytu w budżecie na 2009 rok
  Próba ograniczenia wydatków budżetowych i znaczące, w stosunku do poprzednich lat, obniżenie deficytu budżetowego to – zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej – najważniejsze, zasługujące na pozytywną ocenę założenia projektu budżetu na rok 2009. KIG oczekuje jednak, że w trakcie trwania roku budżetowego zaplanowany deficyt zostanie zmniejszony. Rządowym projektem zajął się Sejm na trwającym właśnie posiedzeniu. więcej »
 • 03-10-2008Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ordynacji podatkowej
  Krajowa Izba Gospodarcza chwali posłów za szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany będą oznaczać wprowadzenie do ordynacji podatkowej przepisów długo oczekiwanych przez przedsiębiorców. więcej »
 • 29-08-2008KIG prowadzi badanie w ramach European Economic Survey 2009
  Krajowa Izba Gospodarcza po raz kolejny przeprowadza w Polsce badanie opinii przedsiębiorców na temat warunków i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej - tzw. European Economic Survey. więcej »
 • 04-08-2008Czy straż graniczna skontroluje legalność zatrudnienia?
  Na mocy rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach straż graniczna może zyskać prawo kontrolowania legalności pracy cudzoziemców. Przeciwko tej propozycji występuje Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 01-08-2008Zmiany w uldze na złe długi
  Uwolnienie przedsiębiorców od konieczności ponoszenia kosztów podatku VAT w przypadku nieściągalnych wierzytelności zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który powstał z inicjatywy sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”. Pomysł ten pozytywnie oceniła Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 29-07-2008Zainaugurował działalność Kongres Przedsiębiorczości
  Liderzy największych organizacji biznesowych ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości. Kongres stworzyły Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego. więcej »
 • 21-07-2008Łatwiejsze rozliczanie strat podatkowych
  Uelastycznienie zasad rozliczania strat podatkowych z dochodami podatkowymi przewiduje nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiona przez komisję  „Przyjazne Państwo”. Propozycję popierają przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej. więcej »
 • 15-07-2008Jedna rejestracja na potrzeby VAT
  Krajowa Izba Gospodarcza popiera likwidację oddzielnej rejestracji podatników dla transakcji krajowych i wewnątrzunijnych. Uchwalenie przez Sejm stosownej nowelizacji zmniejszy ilość niepotrzebnej pracy urzędników skarbowych – przekonuje KIG. więcej »
 • 07-07-2008Nadzór nad rewidentami – KIG chce niezależnej komisji
  Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie oceniła propozycję utworzenia systemu publicznego nadzoru nad zawodem biegłego rewidenta w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem KIG projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym nie zapewnia pełnej niezależności nadzoru. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »