Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Krajowa Izba Gospodarcza

 • 31-05-2010KIG: Zwolnienie z VAT także dla powodzian-przedsiębiorców
  – Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi powinna obejmować wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorców – stwierdził Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, komentując przedstawiony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Zakłada on zwolnienie z podatku VAT nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych dla ofiar powodzi. więcej »
 • 07-05-2010PO Innowacyjna Gospodarka: KIG zaniepokojona propozycjami MRR
  Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Propozycja resortu ma na celu uruchomienie tylko jednego z powiązanych działań PO IG – 1.4 i 4.1 (wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac) w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana alokacja na jedno z nich. więcej »
 • 27-04-2010KIG za likwidacją postępowań gospodarczych
  Likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego jest rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy, aby sprawy gospodarcze były rozpatrywane szybciej. Nie należy jednak likwidować odrębnych sądów gospodarczych – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, odnosząc się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada likwidację odrębnego postępowania gospodarczego. więcej »
 • 06-04-2010KIG: Biznes wysokiego ryzyka? – bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce
  więcej »
 • 22-03-2010Krajowa Izba Gospodarcza: Bilans rządu dodatni, ale można było zrobić więcej
  Zdaniem KIG po ponad dwuletnim okresie funkcjonowania Rządu za jego najważniejsze osiągnięcia należy uznać m.in. wdrożenie spójnego planu zmian w systemie prawa zmierzającego do zmniejszenia barier rozwoju polskich firm, przeprowadzenie reformy systemu emerytur pomostowych oraz wdrożenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego. więcej »
 • 25-02-2010KIG: Więcej kontroli ograniczy wolność gospodarczą
  Wyłączenie spod reżimu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz organy nadzoru górniczego może ograniczyć wolność gospodarczą w Polsce – uważają przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zdaniem KIG, obecne przepisy są wystarczające dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów kontrolnych. więcej »
 • 10-02-2010KIG: Do spełnienia kryteriów konwergencji konieczna redukcja wydatków „sztywnych”
  Bez faktycznego upowszechnienia podstawowego systemu emerytalnego program konwergencji stanie się zbiorem pobożnych życzeń – tak Krajowa Izba Gospodarcza zareagowała na ogłoszenie przez rząd ostatnich poprawek w programie konwergencji, określającym plan spełnienia przez Polskę kryteriów przyjęcia unijnej waluty. KIG jest przeciwna uzdrawianiu stanu finansów publicznych poprzez wzrost obciążeń fiskalnych. więcej »
 • 09-02-2010Zaliczka na podatek za grudzień nadal w grudniu – największy bubel według KIG
  Według Krajowej Izby Gospodarczej, przesunięcie o dwa lata wejścia w życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy to największa legislacyjna wpadka posłów w ostatnich miesiącach. Do zmian, które najlepiej przysłużyły się gospodarce, KIG zaliczyła nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. więcej »
 • 05-02-2010Przedsiębiorcy popierają zmiany w promocji zatrudnienia
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do społecznych konsultacji propozycje zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej uważają, że nowelizacja może pozytywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia. więcej »
 • 19-01-2010KIG: Nierealistyczne wymagania wobec ZOZ-ów
  Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, należy wydłużyć okres dostosowawczy obowiązujący zakłady opieki zdrowotnej w zakresie technicznych i sanitarnych warunków świadczenia usług. W obecnej sytuacji finansowej ZOZ-ów proponowane przez Ministerstwo Zdrowia terminy spowodują drastyczne zmniejszenie liczby placówek, w tym praktyk pielęgniarek i położnych, spełniających warunki kontraktowania świadczeń medycznych w NFZ – ostrzega KIG. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »