Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koszty sądowe

 • 05-02-2016Opłaty sądowe w sprawie rozwodu powinny być wyższe?
  Interpelacja nr 293 do ministra sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w sprawach rozwodowych więcej »
 • 03-02-2016NSA. Koszty sądowe zasądzone na rzecz pracownika w kosztach podatkowych
  Wydatki Spółki na „koszty pomocy prawnej” (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego) związane z dochodzeniem przez jej pracowników roszczeń przeciwko Spółce, wynikających z wypadków przy pracy lub niezdolności do pracy, do których zwrotu Spółka została zobowiązana na podstawie wyroku lub ugody sądowej, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem nie powodują powstania przychodu u Spółki i nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 15-10-2014Przegrany proces a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy poniesione przez spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty opinii biegłego w związku z przegranymi przed sądem pracy sprawami pracowniczymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki? więcej »
 • 16-12-2013Koszty sądowe jako koszty uzyskania przychodów
  Poniesione koszty procesu sądowego można uznać za poniesione w celu ochrony interesów przedsiębiorcy. Wiążą się one bowiem z prowadzoną działalnością oraz są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Mogą być zatem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 października 2013 r. nr ITPB1/415-811b/12/AD. więcej »
 • 20-11-2012Wyższe koszty skargi na interpretację podatkową
  Interpelacja nr 9271 do ministra sprawiedliwości w sprawie zasadności podniesienia opłat za zaskarżenie interpretacji podatkowej ministra finansów więcej »
 • 05-11-2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie. więcej »
 • 09-10-2012Koszty sądowe w sprawach podatkowych
  Interpelacja nr 6719 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokich kosztów wpisów sądowych w zakresie spraw podatkowych więcej »
 • 24-03-2011Zwrot kosztów dojazdu świadków sądowych – konieczna nowa regulacja
  Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu są niezgodne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny. Nakłady ponoszone przez świadków z tytułu realizacji ustawowych obowiązków wobec wymiaru sprawiedliwości nie są zróżnicowane w zależności od tego, czy obowiązki te są realizowane w postępowaniu karnym, czy też cywilnym. Zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.   więcej »
 • 10-02-2010Koszty procesu: Możliwa skarga na postanowienie sądu drugiej instancji
  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki Metal Color Polska dotyczącą braku prawa do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. Sędziowie uznali, że przepis kodeksu postępowania cywilnego, który wykluczał skargę w takiej sytuacji, jest sprzeczny z konstytucją. więcej »
 • 19-08-2008Koszty sądowe to też przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  Pytanie podatnika: Czy odzyskane koszty sądowe dotyczące spraw członków i właścicieli lokali mieszkalnych oraz odsetki od dłużników za nieterminowe płatności czynszów od lokali mieszkalnych są przychodami osiągniętymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »