Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koszty egzekucyjne

 • 19-09-2019NSA: Koszty egzekucji prowadzonej w wyniku sprzecznej z prawem decyzji powinny zostać zwrócone
  Teza: Na podstawie art. 64c§ 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), zobowiązanego nie mogą obciążać koszty postępowania egzekucyjnego wszczętego i prowadzonego w wykonaniu decyzji podatkowej wydanej na podstawie przepisu prawa, którego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny. więcej »
 • 31-03-2010Poborcy skarbowi chcą pobierać pieniądze w urzędach skarbowych
  Interpelacja nr 14378 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących sposobu pobierania przez egzekutorów zaległości wobec urzędów skarbowych więcej »
 • 28-07-2008Orzecznictwo: Zmiana postanowienia komornika
  Sąd może na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej. więcej »
 • 31-10-2007Orzecznictwo: Opłata stosunkowa w postępowaniu egzekucyjnym
  Opłata stosunkowa, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), ulega podwyższeniu za każdy następny zastosowany sposób egzekucji, bez względu na jego skuteczność - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CZP 12/07. więcej »
 • 28-05-2007Koszty egzekucyjne z ulgą
  Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z powstaniem kosztów egzekucyjnych. Składają się na nie opłaty za dokonane czynności egzekucyjne (np.: za pobranie pieniędzy od zobowiązanego, za zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy nieruchomości, za przeprowadzenie licytacji), stanowiące swego rodzaju wynagrodzenie organu egzekucyjnego i wydatki ponoszone przez ten organ w trakcie postępowania egzekucyjnego (koszty przejazdu egzekutora, transportu odebranych ruchomości czy ogłoszenia w prasie itp.). więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »