INDEKS TEMATYCZNY » koszty

 • 28-05-2015
  Zakup ubezpieczenia. Ujęcie w księgach rachunkowych
  Koszty poniesione z tytułu opłaconych z góry na cały rok prenumerat, ubezpieczeń i czynszów najczęściej ujmuje się jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie zalicza się je w koszty działalności operacyjnej poprzez systematyczne, częściowe odpisy. więcej »
 • 30-01-2014
  Dokumentowanie kosztów. Dowody księgowe dla potrzeb PKPiR
  Pytanie podatnika: Czy można zaksięgować dowód wewnętrzny tzw. „WZ”, w którym są wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury? Czy można zaksięgować dowód wewnętrzny, prowadząc rozliczenie na zasadach ogólnych przy PKPiR, jeśli nie ma możliwości otrzymania faktury za ten towar od firmy, gdyż nie ma kontaktu. więcej »
 • 10-10-2013
  Refundacja i dofinansowanie ze spółdzielni mieszkaniowej a przychód właściciela mieszkania
  Interpelacja nr 19814 do ministra finansów w sprawie zaliczania refundacji za remonty ze spółdzielni mieszkaniowych do dochodu będącego podstawą opodatkowania więcej »
 • 26-08-2013
  Przychody i koszty działalności operacyjnej
  Na początek wyjaśnijmy, że „podstawowa działalność operacyjna” obejmuje przychody operacyjne netto oraz koszty operacyjne, z kolei związana z nią pośrednio „pozostała działalność operacyjna” to pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Pozycje te kształtują zysk (lub stratę) z działalności operacyjnej. więcej »
 • 21-08-2013
  Koszty podróży, opłaty za hotel, diety i kieszonkowe a PIT
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 20-08-2013
  Wydatki na remont powypadkowy samochodu w księgach rachunkowych
  Wypadek drogowy z udziałem samochodu służbowego, niesie za sobą skutki, które odpowiednio należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych. więcej »
 • 07-08-2013
  Prawa pasażerów. Zwrot biletu lotniczego lub zmiana terminu lotu
  Czy w związku ze zmianą planów mogę dokonać zmiany terminu lotu lub zwrócić bilet lotniczy? Czy przewoźnik lotniczy może pobrać w związku z tym opłatę manipulacyjną? więcej »
 • 14-12-2012
  Wydatki na zakup choinki i ozdób świątecznych w księgach rachunkowych
  Jednym z często dokonywanych w grudniu wydatków są nakłady na ozdoby świąteczne i świąteczny wystrój firmy. Bez wątpienia są one związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Należy je zatem zaliczyć na podstawie dokumentów (faktur, rachunków czy umów z dekoratorami wnętrz) do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. więcej »
 • 07-12-2012
  Świąteczne spotkanie firmowe – ujęcie w księgach rachunkowych
  Czas przedświąteczny to okres, kiedy organizowane są spotkania wigilijne i okolicznościowe. Ich uczestnikami są przede wszystkim pracownicy firmy, czasem kontrahenci. Właśnie to, kto jest uczestnikiem takiego spotkania, decyduje o tym, czy nakłady poniesione na jego organizację będą kosztami świadczeń na rzecz pracowników, czy też nakładami na reprezentację w ramach pozostałych kosztów rodzajowych. więcej »
 • 28-09-2012
  VAT jako koszt uzyskania przychodów
  Spółka może - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uznać za koszt uzyskania przychodów podatek naliczony od towarów i usług – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 7 września 2012 r. nr IPTPB3/423-239/12-3/GG. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

29.05.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.05.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
31.05.2023

Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
01.06.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
02.06.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY