Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kontrola w firmie

  • 10-10-2017Kontrola może trwać bez końca?
    Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z podmiotami notorycznie uchylającymi się od wykonywania obowiązków podatkowych, nie zostało wprowadzone sztywne ograniczenie czasowe prowadzenia kontroli celno-skarbowej, co umożliwia indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw, przy czym przedłużenie czasu trwania kontroli (nawet znaczące) zawsze musi być uzasadnione przez organ kontrolujący. Konstrukcja zasad prowadzenia kontroli celno-skarbowej jest reakcją na przypadki celowego uchylania się podmiotów działających w szarej strefie od współpracy z organami kontroli - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
  • 14-03-2017ZUS: Ogólny schemat kontroli płatników składek
    Co sprawdza ZUS  ZUS ocenia, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W szczególności sprawdza, czy:  prawidłowo zgłosili oni do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników iinne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,  rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS,  odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,  prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,  w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,  właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.  Jeśli płatnik składek zalega z ich opłatą, ZUS może również sprawdzić jego majątek. więcej »
  • 09-08-2016Kontrole w firmach – będą zmiany ws. pobierania próbek i oględzin
    Przeprowadzanie czynności polegających na pobieraniu próbek i dokonywaniu oględzin będzie unormowane w nowy sposób, a organ kontroli nie będzie musiał już czekać, aż upłynie 7 dni od zawiadomienia – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem 2017 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »