Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kontrola skarbowa

 • 14-07-2016Kontrola Skarbowa na tropie kolejnej grupy wyłudzaczy VAT
  Kontrola Skarbowa dokonała w ostatnich dniach szeregu przeszukań na terenie całej Polski – poinformowało Ministerstwo Finansów. Sprawa dotyczy grupy przestępczej wyłudzającej zwroty podatku od towarów i usług (VAT). Stosowany przez nią mechanizm karuzelowy dotyczył obrotu różnymi towarami, a straty Skarbu Państwa szacuje się na ok. 56 mln zł. więcej »
 • 28-06-2016Kontrola Skarbowa rozbiła kolejną grupę paliwowych oszustów
  Kontrola Skarbowa rozbiła kolejną grupę przestępczą, która działała w branży paliwowej i wyłudzała podatek VAT – poinformowało Ministerstwo Finansów. Straty Skarbu Państwa związane z działalnością grupy szacowane są na ok. 150 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy i służby zamierzają wszcząć kolejne kontrole. więcej »
 • 14-06-2016Minister Finansów: Więcej kontroli u podatników przekraczających 5 mln zł przychodów
  Minister Finansów skierował do Dyrektorów i Naczelników podległych jednostek administracji podatkowej, celnej oraz kontroli skarbowej datowane na 4.06.2016 r. pismo, zawierające swego rodzaju wytyczne dotyczące kierunków działań kontrolnych, które należy wyraźnie zintensyfikować. Dowiadujemy się z niego między innymi, że priorytetem organów podatkowych powinna być walka z przestępcami wyłudzającymi zwroty VAT, nawet jeśli okaże się konieczne osłabienie kontroli w obszarze podatków dochodowych. Szczególną uwagę zdaniem ministra należy zwracać na firmy, posiadające siedziby w biurach wirtualnych oraz na podmioty, których przychody ze sprzedaży przekraczają 5 000 000 zł, a analiza wskaże, że istnieje zagrożenie w obszarze VAT. Prezentujemy treść pisma: więcej »
 • 23-05-2016Kontrola Skarbowa rozbiła grupę paliwowych oszustów
  Jedna z działających na Śląsku spółek handlowała paliwem bez odprowadzania należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy – podało Ministerstwo Finansów. Szacowane na ok. 9,5 mln zł wyłudzenia podatku wykryła Kontrola Skarbowa. Spółka dokonała w sumie nieopodatkowanej sprzedaży paliwa w liczbie 4,6 mln litrów. więcej »
 • 16-05-2016Kontrola skarbowa u lekarza a tajemnica medyczna
  Teza: Organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by w trybie art. 155 § 1 o.p. w zw. z art. 31 u.k.s. żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjenta. Dane te, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.p.p.), wchodzą w skład dokumentacji medycznej i objęte są tajemnicą lekarską. Dlatego też uprawnienie organu do żądania ich udostępnienia przez lekarza musi wynikać wprost z wyraźnie sprecyzowanego przepisu ustawy. Za taki nie można uznać ani art. 155 § 1 o.p., ani art. 26 ust. 3 pkt 2 u.p.p. więcej »
 • 04-03-2016Kontrola Skarbowa rozbiła grupę wyłudzającą VAT w obrocie złotem
  Bydgoska Kontrola Skarbowa ujawniła zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT). Proceder oparto na fikcyjnym obrocie złotą blachą walcowaną oraz granulatem złota i srebra. W efekcie Skarb Państwa został narażony na stratę niemal 7,1 mln zł. więcej »
 • 27-08-2015Resort finansów ostrzega przed wyłudzającymi VAT
  Działania prowadzone przez Kontrolę Skarbową pokazują, że rośnie liczba osób bezwiednie wciąganych do zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek od towarów i usług (VAT). Ministerstwo Finansów chce zwiększyć świadomość takich zagrożeń poprzez kampanię społeczną „Nie daj się zrobić w słupa”. więcej »
 • 13-07-2015Wyłudzenia VAT. Kontrola Skarbowa rozbiła grupę działającą w rolnictwie
  Kontrola Skarbowa rozbiła grupę, która wykorzystywała do przestępstw podatkowych podnoszenie dochodów rolników przez państwowe wsparcie finansowe grup producenckich. Celem oszustów było zarówno wyłudzanie zwrotu podatku VAT, jak i uzyskanie prawa do dofinansowywania inwestycji przez Unię Europejską. więcej »
 • 01-07-2015WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy
  Z uzasadnienia: Możliwość przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z potrzebą weryfikacji zasadności tego zwrotu m.in. w ramach kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego została wprost wyrażona w art. 87 ust. 2 ustawy VAT. Przepis ten nie uzależnia możliwości wydłużenia terminu zwrotu VAT od wykazania przez organ, że zwrot ten był nienależny, ale od uznania, że konieczna jest weryfikacja (sprawdzenie) zasadności tego zwrotu. Nie zawiera natomiast konkretnych przesłanek nakazujących weryfikację zasadności zwrotu. Wystarczy więc powzięta przez organ wątpliwość co do jego zasadności, co w niniejszej sprawie związane było z wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ kontroli skarbowej. więcej »
 • 17-06-2015Dane wrażliwe. Ustawa o kontroli skarbowej narusza konstytucję?
  Przepisy ustawy o kontroli skarbowej, które odnoszą się do przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów, mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą – twierdzi rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. Na potencjalną niezgodność przepisów z konstytucją wskazywał wcześniej GIODO. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »