INDEKS TEMATYCZNY » kontrola podatkowa

 • 16-05-2016
  Kontrola skarbowa u lekarza a tajemnica medyczna
  Teza: Organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by w trybie art. 155 § 1 o.p. w zw. z art. 31 u.k.s. żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjenta. Dane te, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.p.p.), wchodzą w skład dokumentacji medycznej i objęte są tajemnicą lekarską. Dlatego też uprawnienie organu do żądania ich udostępnienia przez lekarza musi wynikać wprost z wyraźnie sprecyzowanego przepisu ustawy. Za taki nie można uznać ani art. 155 § 1 o.p., ani art. 26 ust. 3 pkt 2 u.p.p. więcej »
 • 02-05-2016
  Ordynacja podatkowa. Zmiany w zakresie kontroli podatkowej?
  Interpelacja nr 2223 w sprawie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa więcej »
 • 04-03-2016
  Czas prowadzenia kontroli u przedsiębiorców
  Interpelacja nr 882 do ministra finansów w sprawie kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe więcej »
 • 20-10-2015
  W ramach jakich procedur może być kontrolowany podatnik?
  W odniesieniu do większości podatków, w tym przede wszystkim podatków dochodowych oraz VAT, zasadą jest tzw. samoobliczenie. Polega ono na tym, że podatnik samodzielnie oblicza wysokość zobowiązania podatkowego, wskazując jednocześnie w odpowiednich deklaracjach wymagane wartości, które zostały uwzględnione w wyliczeniach. Organ podatkowy ma możliwość weryfikowania tych rozliczeń i ewentualnego wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w innej wysokości, niż zadeklarował to podatnik. Taka weryfikacja musi odbywać się w ramach określonych przepisami prawa, tj. w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. więcej »
 • 16-10-2015
  Czy zastosowanie się do interpretacji w razie kontroli zwalnia z zapłaty podatku?
  Kwestie dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, czyli tzw. interpretacji indywidualnych, są uregulowane w art. 14a–14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Przepisy do nich się odnoszące zawarte są także w dwóch rozporządzeniach Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r.: więcej »
 • 16-09-2015
  Kontrola podatkowa a korekta deklaracji
  Organy podatkowe co do zasady zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Powinność taka wynika z art. 282b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). W takim wypadku kontrola podatkowa może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. więcej »
 • 28-07-2015
  Podatki 2016: Kontrowersyjne zmiany ws. kontroli podatkowych
  Decyzja dotycząca miejsca prowadzenia kontroli powinna należeć do kompetencji przedsiębiorcy, a nie organu kontrolującego – twierdzi Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Eksperci krytykują nowelizację Ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Kontrowersje budzi głównie kwestia nowych uprawnień dla urzędników. więcej »
 • 15-05-2015
  Kontrola podatkowa. Co podatnik wiedzieć powinien?
  „Zależy nam, aby tak jak w przypadku kontroli celnych czy skarbowych, także działania administracji podatkowej były skuteczne w 70-80 procentach” – powiedział niedawno wiceminister finansów Jacek Kapica. Plany kontroli na ten rok przewidują znaczące ograniczenie ogólnej liczby kontroli i jednoczesny wzrost liczby kontroli trafnych. więcej »
 • 09-03-2015
  Kontrole podatkowe. Będą kolejne zmiany?
  Interpelacja nr 30821 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. więcej »
 • 26-02-2015
  Przedsiębiorcy oburzeni podejściem skarbówki
  W 2015 r. prowadzone przez organy skarbowe kontrole podatkowe mają kończyć się – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – aż w 80 proc. domiarem, najlepiej w wysokości minimum 1000 zł. Wytyczne mocno krytykuje środowisko przedsiębiorców, którzy wskazują, że w efekcie utrudnione zostanie prowadzenie biznesu przez legalnie działające firmy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY