Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koniunktura gospodarcza

 • 03-04-2009PAIiIZ: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów w regionie
  82 proc. firm zagranicznych działających nad Wisłą uznało, że Polska jest najlepszym miejscem dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 38 proc. ankietowanych jako alternatywę wskazało Słowację, która dzięki przyjęciu euro jest – zdaniem inwestorów – mniej narażona na ryzyko walutowe w czasach kryzysu. 15 proc respondentów wybrałoby Czechy, a po 8 proc – Rumunię, Rosję i Turcję. Ankietę przeprowadziła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wśród przedstawicieli 163 firm działających w Polsce, w tym 73 z sektora usług, 39 firm produkcyjnych, 18 z sektora budownictwa, 10 z energetyki i 18 z innych branż. więcej »
 • 30-03-2009Gorsze nastroje gospodarcze w UE
  Jak informuje Komisja Europejska, w marcu ponownie obniżył się wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) dla UE i strefy euro, ale mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Wskaźnik spadł o 0,6 pkt. w UE i o 0,7 pkt. w strefie euro do – odpowiednio – 60,3 i 64,6 pkt. ESI dla obydwu stref osiągnął najniższy poziom od stycznia 1985 r., kiedy został wprowadzony. więcej »
 • 24-03-2009Gorsze nastroje konsumentów
  W marcu 2009 r., podobnie jak w poprzednich kilku miesiącach, nastąpiło dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich – poinformował GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się do poziomu -30,3 pkt. i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 25,2 pkt. proc., utrzymując najniższy notowany poziom po 2004 r. więcej »
 • 23-03-2009Koniunktura: W marcu gorzej niż w lutym
  Marzec jest kolejnym miesiącem spadku nastrojów wśród przedsiębiorców – informuje Główny Urząd Statystyczny. Koniunktura najgorzej oceniana jest w budownictwie, najlepiej (choć tu też przeważają pesymiści) - w handlu detalicznym. więcej »
 • 03-03-2009BIEC: Poprawa notowań Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury
  Jak poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce nieznacznie wzrósł w lutym w stosunku do wartości sprzed miesiąca. więcej »
 • 23-02-2009Banki: Gorsza koniunktura w lutym
  Jak informuje Związek Banków Polskich, w lutowym pomiarze koniunktury bankowej odnotowano spadek wartości indeksu Pengab. W porównaniu ze styczniem obniżył się on o 10,1 pkt. do poziomu 12,7 pkt. Obniżenie wartości wskaźnika odnotowano zarówno w przypadku ocen bieżących, jak i prognoz. więcej »
 • 23-02-2009Spadek nastrojów przedsiębiorców
  Jak informuje Główny Urząd Statystycznym, w lutym znacznie pogorszył się klimat koniunktury w niemal wszystkich sektorach gospodarki. W firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym i budownictwem nastroje są najgorsze od dziewięciu lat. więcej »
 • 29-01-2009Coraz większy pesymizm konsumentów
  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w styczniu 2009 r. zmniejszył się do poziomu minus 18,9 pkt. i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 14 pkt. proc. W IV kwartale 2008 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie minus 13,7 pkt. i był o 6,2 pkt. proc. niższy niż w poprzednim kwartale. więcej »
 • 21-01-2009BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w dół
  Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało o ponownym, dziewiątym z rzędu spadku Wskaźnika Dobrobytu, który odzwierciedla ekonomiczne nastroje społeczeństwa. W styczniu bieżącego roku jego wartość tylko nieznacznie przekroczyła 100 pkt., podczas gdy rok temu sięgał 110. więcej »
 • 09-01-2009Rekordowo niskie nastroje gospodarcze w UE
  W grudniu ubiegłego roku wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) obniżył się znacznie w UE i strefie euro, kontynuując tendencję spadkową obserwowaną w październiku i listopadzie. Spadek wyniósł 7 pkt. w UE i 7,8 pkt. w strefie euro, do – odpowiednio – 63,5 i 67,1 pkt. To najniższe wyniki od wprowadzenia ESI w styczniu 1985 r. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »