Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koniunktura gospodarcza

 • 29-05-2009BIEC: Gospodarka wkrótce odbije się od dna
  W drugiej połowie tego roku powinno nastąpić ożywienie w polskiej gospodarce – prognozuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Mają na to świadczyć coraz silniejsze pozytywne sygnały, które znajdują odzwierciedlenie we Wskaźniku Wyprzedzającym Koniunktury. WKK informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł w maju o ponad 2,5 punktu. więcej »
 • 25-05-2009Koniunktura: W maju przybyło optymistów
  Majowe badanie nastrojów wśród przedsiębiorców przyniosło poprawę wyników w porównaniu z  kwietniem bieżącego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W większości przypadków koniunktura w dalszym ciągu oceniana jest negatywnie. Optymiści wyraźnie przeważają w handlu oraz w usługach finansowych i ubezpieczeniowych. więcej »
 • 22-05-2009Nastroje bankowców nieco gorsze
  W majowym pomiarze koniunktury bankowej odnotowano zmniejszenie się wartości indeksu Pengab o 2,6 punkty – z poziomu 16,1 do 13,5 pkt. Na spadek ten złożyły się zarówno gorsze oceny bieżące, jak i mniej optymistyczne prognozy, przy czym obniżenie wartości ocen bieżących było silniejsze i wyniosło 5,6 pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury nieznacznie się umocnił i wynosi obecnie 17 pkt. więcej »
 • 13-05-2009IBnGR odnotował poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców
  Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w kwietniu doszło do umocnienia wzrostu pozytywnych nastrojów wśród przedsiębiorców obserwowanego już w marcu. Wyniki kwietniowego badania koniunktury gospodarczej przeprowadzonego przez Instytut wskazują na dalszą poprawę nastrojów właścicieli firm. więcej »
 • 30-04-2009Poprawa nastrojów ekonomicznych w UE
  W kwietniu wartość wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI) w UE i w strefie euro zwiększyła się po raz pierwszy od maja 2007 r. Wzrost wyniósł 3,5 pkt. w UE i 2,5 pkt. w strefie euro, do poziomu – odpowiednio - 63,9 i 67,2 pkt. więcej »
 • 28-04-2009BIEC sygnalizuje nieznaczną poprawę koniunktury
  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w kwietniu wzrósł o niecały punkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. więcej »
 • 27-04-2009Lepsze nastroje konsumentów
  Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu tego roku nie zaobserwowano dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich, obserwowanego w kilku poprzednich miesiącach. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zwiększył się, osiągając poziom -24,9 pkt., który był jednak niższy niż na początku roku, kiedy wynosił -18,9 pkt. więcej »
 • 23-04-2009Koniunktura gospodarcza: Lekka poprawa nastrojów przedsiębiorców
  Od kilku do nawet kilkunastu punktów procentowych wzrosły w kwietniu, w porównaniu z marcem tego roku, wskaźniki nastrojów w firmach – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku koniunktura gospodarcza wciąż jest jednak dużo gorsza – w większości przypadków liczba przedsiębiorców przewidujących niekorzystny rozwój sytuacji jest wyższa niż liczba optymistów. więcej »
 • 14-04-2009IBnGR sygnalizuje poprawę koniunktury
  Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, z najnowszego badania koniunktury gospodarczej wynika, że po raz pierwszy od kilku miesięcy są podstawy do umiarkowanego optymizmu. Wskaźnik bieżącego klimatu koniunktury wyniósł w marcu minus 19,6 punktu wobec minus 39,6 w lutym. Oceny koniunktury poprawiły się we wszystkich sektorach, najmniej - w sektorze bankowym. więcej »
 • 03-04-2009Jak w Polsce duże firmy radzą sobie w czasach kryzysu?
  Ponad 75 proc. dużych firm uważa, że kryzys wpłynie negatywnie na ich działalność, ponad 1/3 zakłada, że będzie musiała ograniczyć produkcję i sprzedaż w Polsce, a co piąta – na rynkach zagranicznych; bardzo duża niepewność dotyczy planów zatrudnienia – wynika z najnowszego badania PKPP Lewiatan i Deloitte. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »