Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koniunktura gospodarcza

 • 24-08-2009Koniunktura: W sierpniu lepiej niż w lipcu
  Według Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym miesiącu poprawiły się nastroje przedsiębiorców w porównaniu z lipcem tego roku. W wielu działach gospodarki pesymiści wciąż przeważają nad optymistami, ale przewaga ta coraz wyraźniej się zmniejsza. Problemów w prowadzeniu działalności najmniej obawiają się przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. więcej »
 • 20-08-2009Coraz lepsze nastroje bankowców
  Jak poinformował Związek Banków Polskich, w sierpniowym pomiarze indeks koniunktury bankowej Pengab osiągnął blisko 23 punkty, o 4 więcej niż w lipcu. To już trzeci z rzędu przyrost wartości indeksu. Poprawie wskaźnika Pengab towarzyszy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 7,1 pkt do poziomu 30,5 pkt. więcej »
 • 24-07-2009Koniunktura konsumencka: Jest nadzieja na poprawę
  Główny Urząd Statystyczny w II kwartale bieżącego roku nie odnotował dalszego pogarszania się nastrojów konsumenckich. Zdaniem GUS, osiągnięty poziom i tendencje zmian wartości wskaźników ufności konsumenckiej w I i II kwartale 2009 r. wskazują, że można oczekiwać powolnego odwrócenia niekorzystnych tendencji w dynamice konsumpcji gospodarstw domowych. więcej »
 • 23-07-2009Koniunktura bez zmian
  Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu nastroje wśród przedsiębiorców nie poprawiły się w porównaniu z czerwcem tego roku i nadal pozostają wyraźnie gorsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Optymiści przeważają nad pesymistami tylko wśród firm prowadzących działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń, informacji i komunikacji oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych. więcej »
 • 21-07-2009IBnGR: Czerwcowa koniunktura nieco gorsza niż w maju
  Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową czerwcowy wskaźnik bieżącej koniunktury wyniósł -10,8 punktu wobec -7,3 punktu miesiąc wcześniej. Nieznacznie pogorszyły się także oczekiwania na kolejne trzy miesiące – wartość wskaźnika prognostycznego w czerwcu spadła do -7,1 z -5,8 punktu w maju. Nadal najgorzej sytuację swoich firm oceniają przedstawiciele banków. więcej »
 • 30-06-2009BIEC: Silniejsze pozytywne tendencje w gospodarce
  W ocenie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, rosną szanse na to, że już w 2009 roku światowa gospodarka wyjdzie z recesji. O sile pozytywnych trendów w Polsce świadczy rosnąca od trzech miesięcy wartość Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury (WWK), informującego z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce. więcej »
 • 29-06-2009UE: Poprawa nastrojów gospodarczych
  W czerwcu wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) dla UE i strefy euro poprawił się trzeci miesiąc z rzędu. Jednakże w obu strefach, poziom wskaźnika nadal utrzymuje się poniżej rekordowo słabych notowań osiągniętych na koniec 1992 roku. ESI wzrósł o 3,2 pkt w UE i 3,1 pkt w strefie euro, do odpowiednio 71,1 i 73,3 pkt. więcej »
 • 25-06-2009Niewielka poprawa nastrojów konsumentów
  W czerwcu 2009 r., podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, zaobserwowano nieznaczny wzrost nastrojów konsumenckich. Skłonność Plaków do dokonywania zakupów obecnie utrzymuje się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu. Natomiast wyraźnie chętniej konsumenci deklarują chęć dokonywania zakupów w najbliższych miesiącach. W porównaniu z majem przybyło osób, które uważają, że pogorszyła się zarówno finansowa kondycja ich gospodarstw domowych, jak i gospodarcza sytuacja kraju. więcej »
 • 24-06-2009Czerwcowe nastroje przedsiębiorców
  Według Głównego Urzędu Statystycznego firmy na ogół podobnie lub tylko z nieco większym pesymizmem niż w maju oceniają swoją bieżącą i przyszłą sytuację. Pogorszenie koniunktury odnotowano przede wszystkim w handlu detalicznym oraz w firmach usługowych z sekcji  transport i gospodarka magazynowa. więcej »
 • 23-06-2009Nieco lepsze nastroje bankowców
  Indeks PENGAB, czyli wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł w czerwcu o 0,1 pkt. w stosunku do maja tego roku (z 13,5 do 13,6) – podał Związek Banków Polskich. Z kolei wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, określany na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród bankowców, spadł w stosunku do maja o 8,2 pkt i wynosi 8,8 proc. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »