Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Koniunktura gospodarcza

 • 23-11-2009Przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia koniunktury
  Z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w listopadzie badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach wynika, że większość firm przewiduje na najbliższe miesiące spadek wartości zamówień, a tym samym pogorszenie sytuacji finansowej. Podobnie jak w ostatnich miesiącach największymi optymistami są jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. więcej »
 • 03-11-2009Lewiatan: Tendencje recesyjne zatrzymane?
  Według ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, obserwowane od wielu miesięcy spadkowe tendencje w gospodarce zostały zatrzymane. Wskazują na to notowania Indeksu Biznesu, którego roczny poziom w październiku nie zmienił się od poprzedniego miesiąca, indeks kwartalny stracił, a półroczny zyskał jeden punkt. Jednocześnie notowania te nie wróżą znaczącej poprawy koniunktury w tym roku. więcej »
 • 26-10-2009Lepsze nastroje konsumentów
  Główny Urząd Statystyczny odnotował w III kwartale tego roku poprawę nastrojów konsumenckich, która może pośrednio świadczyć o poprawie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, którą obserwowano od IV kwartału ubiegłego roku. Według GUS, oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych wskazują, że konsumenci wyraźnie odczuli spowolnienie wzrostu dochodów w I półroczu 2009 r. i zaczynają ponownie oczekiwać szybszej poprawy swojej sytuacji finansowej. więcej »
 • 23-10-2009Gorsza koniunktura w październiku
  W większości działów gospodarki odnotowano w październiku pogorszenie koniunktury – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Pesymistów przybyło zwłaszcza wśród przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług związanych z zakwaterowaniem i gastronomią, a także działających w budownictwie i handlu. więcej »
 • 13-10-2009Koniunktura według IBnGR: Powrót optymizmu
  Według ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we wrześniu, po raz pierwszy od roku, przedsiębiorcy pozytywnie ocenili koniunkturę gospodarczą. Wskaźnik bieżącej koniunktury wyniósł 7,6 punktu. Poprzednio dodatnią wartość wskaźnika odnotowano we wrześniu ubiegłego roku. więcej »
 • 01-10-2009Dalszy ciąg poprawy nastrojów wśród konsumentów
  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, wrzesień był szóstym z kolei miesiącem poprawy nastrojów wśród polskich konsumentów. Pesymistów wciąż jest więcej niż tych, którzy pozytywnie oceniają możliwości dokonywania zakupów obecnie i w przyszłości, jednak liczba tych drugich systematycznie rośnie. więcej »
 • 29-09-2009Dalsza poprawa nastrojów gospodarczych w UE
  We wrześniu utrzymał się wzrostowy trend wskaźnika nastrojów gospodarczych ESI (Economic Sentiment Indicator) zarówno w UE, jak iw strefie euro. ESI wzrósł do 82,6 pkt (+1,6) w UE i 82,8 pkt (+2) w strefie euro. Poziomy te są jednak nadal znacznie poniżej długookresowych średnich, a ich wrześniowy wzrost był najmniejszy od kwietnia tego roku, kiedy rozpoczął się proces poprawy koniunktury. więcej »
 • 24-09-2009Koniunktura: Lepiej tylko w przemyśle
  Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, koniunktura w większości działów gospodarki jest we wrześniu gorsza niż w poprzednim miesiącu. Wzrost optymizmu zanotowano tylko w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, natomiast w budownictwie oraz  działalności finansowej i ubezpieczeniowej nastroje przedsiębiorców nie zmieniły się w porównaniu z sierpniem bieżącego roku. więcej »
 • 14-09-2009IBnGR: Przedsiębiorcy wierzą w koniec kryzysu
  W sierpniu utrzymały się słabe oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, natomiast bardzo poprawiły się oczekiwania przedsiębiorców na najbliższe miesiące – wynika z najnowszej ankiety dotyczącej koniunktury wojewódzkiej, przeprowadzonej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. więcej »
 • 31-08-2009Lepsze nastroje konsumentów
  Według Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2009 r., podobnie jak w czterech poprzednich miesiącach, nastąpiła dalsza poprawa nastrojów polskich konsumentów. Wskaźniki ufności konsumenckiej – bieżący i wyprzedzający – poprawiły się, w porównaniu do notowań sprzed miesiąca, odpowiednio o ponad 10 i blisko 14 pkt. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »