INDEKS TEMATYCZNY » Kongres Przedsiębiorczości

 • 04-04-2011
  Kongres Przedsiębiorczości o zmianach w OFE
  Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewidująca obniżenie składki przekazywanej do OFE jest tylko doraźnym środkiem na chwilowe rozwiązanie problemu katastrofalnego stanu budżetu – uważają organizacje pracodawców skupione w Kongresie Przedsiębiorczości. Ich zdaniem, brak kompleksowych rozwiązań dotyczących ograniczenia wydatków publicznych sprawia, że przyjęta regulacja tylko odsuwa w czasie moment przekroczenia przez dług publiczny progu 55-proc. PKB, ale nie przeciwdziała temu ryzyku.   więcej »
 • 02-06-2010
  Kongres Przedsiębiorczości przeciw ustawie o lobbingu
  Rezygnacji z prac nad nową regulacją w zakresie lobbingu oraz uchylenia obecnie obowiązującej ustawy o działalności lobbingowej domaga się Kongres Przedsiębiorczości, platforma współpracy największych organizacji biznesowych. Kongres negatywnie ocenił przedłożone do konsultacji założenia projektu ustawy o lobbingu, którego celem jest ustalenie nowych zasad i warunków prowadzenia działalności lobbingowej w Polsce. Według organizacji przedsiębiorców, przyjęto w nim błędne założenia i metody ich realizacji, np. brak zasad proporcjonalności w ustalaniu uprawnień lobbystów do obowiązków, które proponuje się na nich nałożyć oraz w kwestii stosowania nadzoru nad ich działalnością. więcej »
 • 22-02-2010
  Przedsiębiorcy o wyzwaniach dla polskiej gospodarki w 2010 roku
  Zdaniem organizacji zrzeszonych w Kongresie Pracodawców, w tym roku najważniejszym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest konsolidacja finansów publicznych. W opinii m.in. Konfederacji Pracodawców Polskich, PKPP Lewiatan, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, a także Polskiej Rady Biznesu - naprawa finansów publicznych zależy od tego, czy w ciągu kilku lat powstanie w Polsce powszechny system emerytalny bazujący na jednolitych rozwiązaniach dla wszystkich ubezpieczonych. więcej »
 • 21-01-2010
  Kongres Przedsiębiorczości: Zreformować finanse publiczne, zawiesić progi ostrożnościowe
  Przyspieszony wzrost długu publicznego stanowi zagrożenie dla średnioterminowych perspektyw rozwoju Polski – ostrzega Kongres Przedsiębiorczości. Zdaniem zrzeszonych w nim organizacji, w ciągu najbliższych 3-4 lat należy obniżyć bieżący deficytu budżetowy oraz powstrzymać wzrost, a następnie stopniowo zmniejszyć zadłużenie sektora publicznego. Dla wykonania takiego planu należy przejściowo złagodzić, zawiesić lub usunąć rygory ustawy o finansach publicznych dotyczące konsekwencji przekroczenia 50- i 55-procentowego poziomu zadłużenia w stosunku do PKB. więcej »
 • 30-11-2009
  Kongres Przedsiębiorczości: Polska nie ma systemu promocji gospodarczej
  Kongres Przedsiębiorczości, w którego skład wchodzą największe polskie organizacje biznesowe, wezwał rząd do niezwłocznego rozwiązania problemu braku spójnej strategii promocji krajowej gospodarki. Zdaniem członków organizacji, strategia promocji powinna być stworzona przy współpracy z organizacjami przedsiębiorców, którzy są faktycznymi ambasadorami marki Polska na rynkach zagranicznych. Musi być także ukierunkowana zarówno na promocję samej gospodarki, jak i wspieranie rodzimego eksportu oraz napływu inwestycji zagranicznych. więcej »
 • 27-10-2009
  Przedsiębiorcy: Przepisy o VAT od zakupu aut osobowych i paliwa sprzeczne z regulacjami UE
  Kongres Przedsiębiorczości zrzeszający najważniejsze środowiska biznesowe krytykuje decyzję rządu o utrzymaniu ograniczeń w odliczaniu VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych nieposiadających kratki oraz limitu odliczeń podatku VAT od zakupu tych aut do kwoty 6 tys. zł. Zdaniem KP, te zapisy są sprzeczne z sentencją wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., podnoszą koszty działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców i mają negatywny wpływ na branżę motoryzacyjną i firmy leasingowe. więcej »
 • 20-10-2009
  Kongres Przedsiębiorczości chce nowego uregulowania lobbingu
  Wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane – uważają przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości, platformy współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce. Kongres zaapelował o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych. więcej »
 • 09-10-2009
  Kongres Przedsiębiorczości: Nowelizacja ustawy o PIT zaszkodzi gospodarce
  Zdaniem Kongresu Przedsiębiorczości zrzeszającego największe organizacje biznesowe w Polsce, uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, która nakłada na pracodawców obowiązek rozliczania ich pracowników z podatku dochodowego, będzie miała negatywne skutki zarówno dla płatników, jak i podatników, dlatego powinna zostać odrzucona przez Senat. więcej »
 • 14-10-2008
  Przedsiębiorcy przeciwni nowym przywilejom pracowniczym
  Kongres Przedsiębiorczości, platforma skupiająca 7 największych organizacji biznesowych w Polsce, skrytykował dyskutowane w Sejmie propozycje zmian legislacyjnych, które – zdaniem jego członków – godzą w interesy pracodawców i pracowników. Chodzi o projekty dotyczące wprowadzenia nowego dnia wolnego od pracy, wydłużenia urlopów wypoczynkowych, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego, rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowań w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę oraz wprowadzenia 3-letniej gwarancji zatrudnienia pracowników powracających po urlopie macierzyńskim do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. więcej »
 • 29-07-2008
  Zainaugurował działalność Kongres Przedsiębiorczości
  Liderzy największych organizacji biznesowych ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości. Kongres stworzyły Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY