Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego

 • 05-06-2009KNF o dobrych praktykach w zakresie opcji walutowych
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zarekomendował bankom podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości informowania klientów o ryzyku związanym z instrumentami pochodnymi oraz wzmocnienie mechanizmów kontroli ryzyka wynikającego z zawierania takich transakcji z klientami spoza branży finansowej. Istotnym wsparciem w tym procesie mogłoby być stworzenie przez środowisko bankowe kodeksu dobrych praktyk w zakresie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. więcej »
 • 06-04-2009KNF: Jak banki powinny dbać o zabezpieczenie kredytów
  Banki, prowadzając politykę kredytową, powinny uwzględniać cykliczność gospodarki, tworząc bufor na ewentualne zmiany na rynkach – podkreśla Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF opublikował wskazówki na temat sposobu stosowania tzw. Rekomendacji S, czyli zbioru zaleceń dla wewnętrznych systemów kontroli banków udzielających kredytów zabezpieczonych hipotecznie. więcej »
 • 27-03-2009Spotkanie głównych ekonomistów z UKNF
  Kierownictwo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) spotkało się w czwartek z głównymi ekonomistami działających w Polsce banków. Najważniejszym tematem dyskusji był przewidywany rozwój sytuacji gospodarczej oraz jej wpływ na kondycję instytucji finansowych, w szczególności dynamika akcji kredytowej oraz ocena sytuacji makroekonomicznej w USA i Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na Polskę. więcej »
 • 26-03-2009Urząd KNF krytykuje banki
  Aktualna sytuacja na rynku finansowym i bankowym nie może być wykorzystywana do zwiększania rentowności portfela kredytowego kosztem klientów np. poprzez podwyższanie marż albo rozszerzanie spreadów walutowych – głosi stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania przez banki dodatkowego zabezpieczenia do udzielonych w przeszłości kredytów hipotecznych. więcej »
 • 23-03-2009KNF: SKOK-i wprowadzają w błąd
  Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, akcja reklamowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) pod hasłem „Nie wińcie nas, nie jesteśmy bankiem!" wprowadza konsumentów w błąd. Podając w wątpliwość bezpieczeństwo depozytów gromadzonych przez banki i dyskredytując w ten sposób ich konkurencyjną działalność, SKOK-i podważają wiarygodność instytucji bankowych, czym mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie całego rynku finansowego – uważa KNF. więcej »
 • 16-03-2009KNF do ubezpieczycieli: Konieczne wzmocnienie kapitałowe i ostrożność w inwestycjach
  Zamiary zakładów ubezpieczeń dotyczące podziału zysku finansowego oraz ich działalność lokacyjna w świetle obecnej sytuacji na rynkach finansowych były głównymi tematami dyskusji podczas spotkania przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z członkami zarządów kilkunastu największych firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. więcej »
 • 03-03-2009KNF o transakcjach zagranicznych w polskim sektorze bankowym
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę danych o wzajemnych przepływach finansowych między podmiotami polskiego sektora bankowego a zagranicznymi instytucjami finansowymi. W opinii KNF banki wprowadziły istotne zmiany w polityce dywidendowej, zwiększyły poziom finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji i zredukowały lokaty deponowane za granicą. więcej »
 • 13-02-2009KNF ułatwia mediacje w sprawie opcji walutowych
  Do regulaminu sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzono zmiany, które umożliwiają organizację centrum mediacyjnego w sporach związanych z opcjami walutowymi. więcej »
 • 22-01-2009KNF ukarała giełdową spółkę Hutmen
  Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę publiczną Hutmen SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Firma nie opublikowała w wymaganym terminie wiadomości o ryzykownych inwestycjach spekulacyjnych. więcej »
 • 16-01-2009KNF informuje o przygotowywanej rekomendacji T

  Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła założenia nowych wytycznych dla banków w sprawie zaostrzenia zasad udzielania kredytów – tzw. rekomendacji T. Rozwiązania proponowane przez KNF mają zabezpieczyć system finansowy przed spadkiem bezpieczeństwa depozytów, udzielaniem „złych kredytów” i przenoszeniem problemów w czasie. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »