Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

 • 20-10-2009ZBP ma zastrzeżenia do Rekomendacji T
  Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w życie Rekomendacji T w kształcie proponowanym obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego spowoduje, że wzrosną koszty produktów oferowanych klientom indywidualnym, a banki znajdą się w gorszych warunkach niż konkurencyjne podmioty rynku finansowego nieobjęte regulacjami. Zaostrzenie procedur w bankach, wynikające z projektu rekomendacji, nie przyczyni się do poprawy koniunktury na rynku, może natomiast wpłynąć na likwidację niektórych produktów bankowych. Dodatkowo obecne zapisy rekomendacji są nieprecyzyjne i mogą rodzić trudności w interpretacji – uważają eksperci ZBP. więcej »
 • 15-10-2009KNF o reformie unijnego nadzoru
  Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła pozytywną opinię w sprawie reformy architektury nadzorczej w Unii Europejskiej. Projekty unijnych aktów prawnych w tej sprawie, opublikowane 23 września 2009 r., dotyczą powołania trzech Europejskich Urzędów Nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Komisja podkreśla, że przyjęte jednogłośnie stanowisko jest wyrazem zbieżnej polityki instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej (ministra finansów, prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego KNF). więcej »
 • 13-10-2009Niespełna 2 mld zł na rachunkach IKE
  Na koniec czerwca 2009 r. na 833,3 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) zgromadzono aktywa w wysokości ponad 1,8 mld zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Liczba prowadzonych rachunków spadła o 39,8 tys. (o 4,6 proc.) w porównaniu z danymi za ten sam okres 2008 r. W I półroczu 2009 r. liczba zamykanych rachunków w związku z dokonaniem wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu była wyższa od liczby nowo otwieranych kont o 16,3 tys. więcej »
 • 06-10-2009Średnia trzyletnia stopa wzrostu OFE poniżej 8 proc.
  Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła komunikat w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych. Wynika z niego, że od września 2006 r. średni zwrot z inwestycji OFE wyniósł niespełna 8 proc. Najlepszy fundusz – Generali – osiągnął wynik o blisko 2,5 pkt proc. lepszy od średniej. więcej »
 • 01-09-2009Uchwała kapitałowa KNF pomoże bankom podnieść fundusze podstawowe
  Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że udzieli bankom zgody na zaliczanie do ich funduszy podstawowych instrumentów finansowych emitowanych w celu zasilenia banków w fundusze. Nowa regulacja KNF ma mieć formę tzw. uchwały kapitałowej. Pozwoli bankom nadal rozwijać bezpieczną akcję kredytową. więcej »
 • 18-08-2009Zobowiązania z tytułu opcji walutowych o połowę mniejsze
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że na 31 lipca br. zobowiązania przedsiębiorstw z tytułu opcji walutowych wyniosły około 2,21 mld zł, co oznacza, że w porównaniu ze stanem na dzień 17 kwietnia br. spadły o 51 proc. Zaangażowanie przedsiębiorstw w pozostałe walutowe instrumenty pochodne wyniosło około 3,3 mld zł i spadło o 32 proc. więcej »
 • 10-08-2009BIK i UKNF sprawdzą stan rynku kredytowego
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie analizy i prognozowania jakości portfeli kredytowych sektora bankowego. Realizacji wspólnego projektu analityczno-badawczego ma pomóc w zdiagnozowaniu poziomu zadłużenia sektora niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. przekredytowania, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów nowymi pożyczkami. więcej »
 • 01-07-2009KNF chwali politykę dywidendową banków
  W 2009 r. kapitały własne polskiego sektora bankowego zostaną zasilone rekordową kwotą 11,2 mld zł zysków wypracowanych w 2008 r., co oznacza pozostawienie w systemie 87,5 proc. zysku banków komercyjnych za 2008 r. Działania akcjonariuszy są zgodne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi przeznaczenia zysku na wzmocnienie sektora. więcej »
 • 25-06-2009KNF radzi, jak wybrać otwarty fundusz emerytalny
  W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) namawia ubezpieczonych, by wyboru dokonywali samodzielnie, a swoją decyzję przemyśleli i poprzedzili analizą porównawczą. Wybierając OFE, należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, natomiast pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta – podkreśla Urząd. więcej »
 • 17-06-2009KNF warunkowo popiera projekt utworzenia europejskiego nadzoru
  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poparła unijną propozycję zmierzającą do przesunięcia nadzoru nad międzynarodowymi grupami finansowymi z kompetencji nadzorów macierzystych do unijnych agencji nadzorczych. Jak podkreśla KNF, nadzorca macierzysty z założenia działa w warunkach konfliktu interesów, bo odpowiada zarówno za bezpieczeństwo lokalnych instytucji, jak i międzynarodowej grupy finansowej jako całości. Nadzory krajowe nadal jednak powinny mieć decydujący głos m.in. w sprawie wysokości rezerw kapitałowych, jakie powinny utrzymywać nadzorowane instytucje. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »