Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego

 • 18-01-2010KNF: Ostrożnie z kredytami walutowymi
  Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z końca listopada 2009 r., wartość mieszkaniowych kredytów walutowych dla ludności w polskim sektorze bankowym sięga 139,3 mld zł, co stanowi 63 proc. portfela kredytów mieszkaniowych ogółem. Na koniec 2008 r. udział ten wynosił 70 proc. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wartość kredytów walutowych wzrosła o 4,4 mld zł (o 3,3 proc. od początku 2009 r.), podczas gdy wolumen kredytów złotowych zwiększył się o 16,2 mld zł (o 28,2 proc.). więcej »
 • 28-12-2009KNF o SKOK-ach
  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej zestaw najczęściej zadawanych pytań nt. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Z wykazu tego możemy dowiedzieć się m.in. jak wygląda i będzie wyglądał w Polsce nadzór nad SKOK-ami. Poniżej zamieszamy treść niektórych pytań i odpowiedzi: więcej »
 • 28-12-2009Komunikat KNF w sprawie wyboru OFE
  W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że: więcej »
 • 16-12-2009Ruszył System Nadzoru Ubezpieczeń
  Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o uruchomieniu Systemu Nadzoru Ubezpieczeń - nowego elektronicznego systemu informacji o sektorze ubezpieczeń i reasekuracji. SNU funkcjonuje zarówno po stronie podmiotów rynku ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz brokerów), jak i po stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). więcej »
 • 09-12-2009UKNF do banków: Uwaga na kredyty konsumpcyjne
  Odsetek zagrożonych kredytów konsumpcyjnych zbliża się do 10 proc., a udział zobowiązań, które mogą przestać być spłacane, w ogólnej liczbie kredytów zaciągniętych przez polskie gospodarstwa domowe wzrósł w ciągu dziewięciu miesięcy prawie o półtora punktu procentowego – podkreślali przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) podczas spotkania z reprezentantami największych banków komercyjnych. więcej »
 • 07-12-2009KNF: Koszty najmu auta zastępczego pokrywa ubezpieczyciel
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Celem rekomendacji zawartych w dokumencie jest ujednolicenie praktyki rynkowej w rozpatrywaniu tego typu roszczeń. więcej »
 • 27-11-2009Blisko 90 mld zł w funduszach inwestycyjnych
  Na koniec I półrocza 2009 r. suma aktywów zarządzanych przez 42 działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynosiła 87,86 mld zł i była wyższa od poziomu z grudnia 2008 roku o 6,35 mld złotych, czyli o 7,79 proc. - podała Komisja Nadzoru Finansowego. więcej »
 • 23-11-2009KNF uczy młodzież o produktach finansowych
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił edukacyjną witrynę internetową www.manymany.info. Strona jest adresowana do młodzieży, a jej zadaniem jest w prosty sposób objaśnić mechanizmy domowego budżetu, emerytur, kart kredytowych oraz innych produktów finansowych. więcej »
 • 26-10-2009KNF: Uchwała kapitałowa umożliwia wzmocnienie banków
  Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę kapitałową, która pozwala bankom na trwałe wzmocnienie kapitałów poprzez zaliczenie do funduszy podstawowych instrumentów określonych w nowej regulacji. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), wysokość funduszy własnych polskiego sektora bankowego nie stwarza bezpośrednich zagrożeń dla funkcjonowania systemu finansowego mimo globalnego kryzysu. więcej »
 • 20-10-2009ZBP ma zastrzeżenia do Rekomendacji T
  Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w życie Rekomendacji T w kształcie proponowanym obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego spowoduje, że wzrosną koszty produktów oferowanych klientom indywidualnym, a banki znajdą się w gorszych warunkach niż konkurencyjne podmioty rynku finansowego nieobjęte regulacjami. Zaostrzenie procedur w bankach, wynikające z projektu rekomendacji, nie przyczyni się do poprawy koniunktury na rynku, może natomiast wpłynąć na likwidację niektórych produktów bankowych. Dodatkowo obecne zapisy rekomendacji są nieprecyzyjne i mogą rodzić trudności w interpretacji – uważają eksperci ZBP. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »