Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

 • 16-11-2010Lepsze wyniki TFI po I półroczu
  Pierwsza połowa 2010 r. przyniosła widoczną poprawę sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych – wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Po znacznym pogorszeniu wskaźników w latach 2008-2009, nastąpił zarówno wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, jak i liczby nowo powstałych podmiotów. więcej »
 • 20-10-2010Rekomendacja S II: ZBP chce złagodzenia projektu zmian
  Rezygnacji z ustalania poziomu kredytów walutowych w portfelu banku w wysokości 50 proc. oraz wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania z 25 do 30 lat domaga się Związek Banków Polskich w odpowiedzi na projekt zmian w tzw. rekomendacji S II. Projekt przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych. więcej »
 • 21-09-2010Szkody powodziowe wycenione na 1,4 mld zł
  Wartość zobowiązań oszacowanych dotychczas przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia wyniosła 1 mld 426,1 mln zł - wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu. więcej »
 • 24-08-2010Pracodawcy RP: Małe firmy mogą mieć problemy z dostępem do kredytów
  Regulacje zawarte w Rekomendacji T mogą mieć negatywne konsekwencje dla małych firm – oceniają Pracodawcy RP. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która właśnie weszła w życie, dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Zawiera ona zalecenie dokładniejszego sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, a także zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów klientom detalicznym. więcej »
 • 26-07-2010Pomyślne wyniki stress testu PKO BP
  Wyniki testów warunków skrajnych wskazują nadwyżkę funduszy podstawowych w PKO Banku Polskim na poziomie 2 mld 825 mln euro w stosunku do wymaganego na poziomie 6 proc. wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych, przyjętego jedynie dla potrzeb testów – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). PKO BP uczestniczył w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych w ramach mandatu przyznanego przez Europejską Radę Ministrów Finansów (ECOFIN), koordynowanych przez Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym oraz UKNF. więcej »
 • 01-07-2010UKNF z pionem inspekcji
  W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zostanie utworzony pion inspekcji. Według UKNF jest to kolejny etap integracji istniejących w przeszłości odrębnych nadzorów sektorowych. Zmiana polega na standaryzacji i optymalizacji procedur w zakresie nadzoru realizowanego w siedzibie nadzorowanego podmiotu. Powstanie pionu inspekcji przewiduje znowelizowany statut UKNF. więcej »
 • 22-06-2010Rekomendacja T wkrótce wejdzie w życie
  Związek Banków Polskich przypomina, że we wrześniu br. wchodzą w życie istotne postanowienia Rekomendacji T przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Będzie się to wiązało z pewnymi ograniczeniami dla klientów w dostępie do kredytu bankowego. Banki już dziś przygotowują się do wdrożenia zaleceń KNF. więcej »
 • 17-06-2010KNF: Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypomniał, że OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja w tej sprawie powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą. więcej »
 • 11-05-2010KNF o sytuacji sektora bankowego w 2009 r.
  Dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej zwiększyła się stabilność sektora bankowego, zdolność do absorbowania potencjalnych strat oraz potencjał jego rozwoju – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji banków w ubiegłym roku. Według KNF, banki skoncentrowały się na dostosowywaniu swoich strategii do trudnych warunków zewnętrznych. Utrzymująca się niepewność co do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku, awersja do ryzyka i spowolnienie gospodarcze wpłynęły w 2009 r. na ograniczenie aktywności sektora bankowego. więcej »
 • 07-05-2010KNF o kredytach mieszkaniowych
  W II połowie 2009 r. klienci złożyli do nadzoru finansowego 179 skarg dotyczących kredytów hipotecznych, jednocześnie w ubiegłym roku istotnie pogorszyła się jakość kredytów mieszkaniowych – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej kredytów mieszkaniowych udzielonych przez polskie banki. KNF radzi, na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na własne M. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »