Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

 • 21-09-2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
  Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC więcej »
 • 23-06-2016KNF proponuje nowy program emerytalny „3 x 50 zł”
  Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła wstępne propozycje dotyczące tzw. emerytalnych kont oszczędnościowych (EKO) oraz programu „3 x 50 zł”. Nowe rozwiązania miałyby stanowić alternatywę wobec IKE i IKZE. więcej »
 • 16-07-2015Banki nie chcą nowych podatków
  W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków. więcej »
 • 31-12-2014KNF karze coraz częściej
  W mijającym roku wniesiono rekordową liczbę aktów oskarżenia i równocześnie zapadło najwięcej wyroków w sprawach z zawiadomień Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Najwyższa w historii okazała się również liczba decyzji o nałożeniu na podmioty z rynku finansowego kar pieniężnych. Takich decyzji było w 2014 r. w sumie aż 59, czyli o 13 więcej niż rok wcześniej. więcej »
 • 23-03-2011KNF: Wyższe ryzyko działalności bankowej
  Silne pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek nadmiernego rozluźnienia standardów polityki kredytowej oraz zmniejszenia tempa wzrostu gospodarki to główne czynniki ryzyka dla polskiego sektora bankowego – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji o sytuacji banków po trzech kwartałach 2010 r.   więcej »
 • 10-03-2011Reklamacje - wytyczne KNF
  Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła wytyczne, których celem jest ujednolicenie zasad rozpatrywania reklamacji przez wszystkie nadzorowane przez nią instytucje finansowe. Zgodnie z nimi instytucje finansowe powinny zapewnić klientowi możliwość złożenia reklamacji dotyczącej ich działalności bez tworzenia zbędnych barier. Proces rozpatrywania reklamacji przez powinien z kolei cechować się dbałością o interes klienta, rzetelnością oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.   więcej »
 • 02-03-2011Współpraca nadzorów – projekt ustawy
  Zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego określa przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.   więcej »
 • 16-12-201010-proc. wzrost kredytów dla ludności
  O ponad 35,5 mld zł zwiększyła się od początku br. wartość kredytów udzielanych osobom prywatnym - wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Do końca października tego roku najbardziej wzrosły portfele kredytów mieszkaniowych, dużo wolniejszy wzrost odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych.   więcej »
 • 07-12-2010Kredyty: Zalecenia KNF dla pożyczkobiorców
  Komisja Nadzoru Finansowego przestrzega przed pochopnym zaciąganiem kredytów na pokrycie przedświątecznych wydatków. Zwraca uwagę, że kredyty przeznaczone na cele konsumpcyjne - w szczególności gotówkowe, w rachunku bieżącym i związane z kartami kredytowymi – są najmniej bezpieczne spośród wszystkich kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Na koniec października 2010 r. wartość kredytów konsumpcyjnych wyniosła 139,9 mld zł, a udział kredytów zagrożonych zwiększył się do 16,9 proc. z 13 proc. w grudniu 2009 r.   więcej »
 • 17-11-2010Gorsze wyniki domów i biur maklerskich
  Dla domów maklerskich, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oraz biur maklerskich banków prowadzących działalność maklerską rok 2009 zakończył się spadkiem wyniku finansowego odpowiednio o 8 i 16 proc. w stosunku do 2008 r. - wynika z raport Komisji Nadzoru Finansowego. Wzrost wyniku wszystkich domów maklerskich z instrumentów przeznaczonych do obrotu nie zrównoważył spadku wyniku z instrumentów dostępnych do sprzedaży w tych podmiotach, w szczególności spadku wartości otrzymanych dywidend z towarzystw funduszy inwestycyjnych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »