Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kolej

 • 21-01-2009UOKiK karze Przewozy Regionalne
  Spółka PKP Przewozy Regionalne ogranicza prawa swoich klientów, stosując regulamin świadczenia usług, którego postanowienia naruszają interesy konsumentów - uznała prezes UOKiK. Przedsiębiorstwo musi zaniechać kwestionowanej praktyki i zapłacić karę finansową. więcej »
 • 18-12-2008Plany modernizacji Rail Baltica
  Do 2014 r. ma zostać ukończona budowa dwóch odcinków strategicznej trasy kolejowej łączącej państwa bałtyckie z Polską i Europą Zachodnią o łącznej długości blisko 100 km. O zaawansowaniu prac nad projektem Rail Baltica, a także o sposobach aktywizowania przewozów pasażerskich oraz towarowych na tej linii, dyskutowali członkowie Międzynarodowej Grupy Koordynującej złożonej z przedstawicieli Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. więcej »
 • 10-12-2008Największa samorządowa kolej w Europie
  Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk i marszałkowie województw podpisali porozumienie w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. — Usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne to pierwszy w Europie przypadek, gdy duża spółka kolejowych przewozów pasażerskich przechodzi w ręce samorządów. Tym działaniem wskazujemy drogę restrukturyzacji kolei w innych krajach europejskich — powiedział szef MI. więcej »
 • 03-12-2008Kolej regionalna dla samorządów
  Rada Ministrów otworzyła drogę do przekazania samorządom kolejowych przewozów regionalnych — podjęła uchwałę w sprawie finansowania regionalnych przewozów pasażerskich.  Przejęcie obsługi lokalnych połączeń kolejowych przez władze województw nastąpi po podpisaniu porozumienia przez strony: rządową i samorządową. więcej »
 • 02-12-2008Dofinansowanie dla polskich projektów z Funduszu TEN-T
  Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, po rozstrzygnięciu przez Komisję Europejską konkursów przeprowadzonych w 2008 r., Polska na realizację czterech projektów otrzymała z Funduszu TEN-T dofinansowanie w wysokości blisko 50 proc. kwoty 8,52 mln euro, na jaką opiewają koszty ich realizacji. więcej »
 • 27-10-2008Warunki przejęcia przewozów regionalnych przez samorządy
  Marszałkowie województw przedstawili warunki, na jakich gotowi są przejąć przewozy regionalne od spółki PKP. Chcą oni m.in. zagwarantowania blisko 2 mld zł na modernizację taboru kolejowego do 2015 r., pokrycia 1,2 mld zł straty spółki PKP Przewozy Regionalne z poprzednich lat oraz dotowania jej działalności po przejęciu przez samorządy. więcej »
 • 24-10-2008Działania na rzecz modernizacji dworców kolejowych
  W odpowiedzi na krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący stanu technicznego dworców kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o działaniach, które zostały podjęte w celu poprawy sytuacji. więcej »
 • 22-10-2008Gminy nie muszą przejmować nieruchomości PKP
  Narzucenie gminie, w oderwaniu od jej woli, statusu właściciela nieruchomości wraz ze wszystkimi obciążeniami narusza zasady fundamentalne dla obrotu cywilnoprawnego i jest niezgodne z konstytucją – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. więcej »
 • 18-09-2008Nowe zasady pozyskiwania gruntów pod linie kolejowe
  Przyspieszenie budowy, przebudowy i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym oraz określenie zasad wywłaszczeń i wypłat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości położonych na trasie ich przebiegu zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. więcej »
 • 17-09-2008Gwarancje na kredyt dla Polskich Linii Kolejowych
  Rząd udzielił Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty trzeciej części kredytu zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »