INDEKS TEMATYCZNY » Kolej

 • 10-12-2009
  Przewozy Regionalne bez PKP w nazwie
  Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce zmienił nazwę. Zapoczątkowaną w listopadzie tego roku procedurę zmiany nazwy zakończyło wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od 8 grudnia brzmi ona Przewozy Regionalne. Zmianie nazwy towarzyszy wprowadzanie nowego systemu identyfikacji wizualnej. więcej »
 • 25-11-2009
  Polacy bez odszkodowań za opóźnienia w ruchu kolejowym
  Rząd zwolnił polskich przewoźników z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Wspólnot Europejskich, które nakładają wymóg wypłaty pasażerom odszkodowań za opóźnienia pociągów. Dzięki tej decyzji linie kolejowe nie będą narażone na wypłatę sporych sum w sytuacji, gdy trwa modernizacja infrastruktury - przekonuje rząd. więcej »
 • 21-10-2009
  Miliardy złotych na odnowę taboru kolejowego
  W Warszawie odbyło się seminarium na temat finansowania taboru kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt poinformował, że do 2030 r. Polska zwiększy wydatki na publiczny transport kolejowy do 0,3 – 0,4 proc. PKB, a w ciągu najbliższych czterech lat wydatki na modernizację taboru kolejowego sięgną 4,6 mld zł. więcej »
 • 09-09-2009
  UOKiK sprawdza PKP Intercity
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, podczas którego sprawdzi, czy PKP Intercity naruszyło zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości UOKiK dotyczą ograniczania prawa do dokonania zmian w umowie przewozu lub odstąpienia od niej oraz do zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego biletu. Urząd kwestionuje łącznie pięć postanowień zawartych w regulaminie ofert specjalnych: Bilet weekendowy, Bilet podróżnika, Wcześniej i taniej oraz w regulaminach przewozu osób i internetowej sprzedaży biletów. więcej »
 • 11-08-2009
  NIK: PKP Cargo zarządza infrastrukturą kolejową z naruszeniem przepisów
  Według Najwyższej Izby Kontroli, przewoźnicy kolejowi w Polsce nie są traktowani jednakowo, ponieważ PKP Cargo ogranicza dostęp do infrastruktury, którą dysponuje wbrew przepisom. Spółka zajmująca się przewozami nie otrzymała od PKP SA należnych jej gruntów pod centra logistyczne oraz infrastruktury do napraw taboru, a zmiast tego wydzierżawiono jej mienie, którego mieć nie powinna: tory, place ładunkowe, rampy itp. W efekcie przewoźnik wykonuje obecnie dodatkowo zadania zarządcy infrastruktury. Skutkiem tego jest, obok działań prowadzących do ograniczenia konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych, pogarszający się stan techniczny użytkowanych torów i rozjazdów. więcej »
 • 31-07-2009
  Spółki Grupy PKP do prywatyzacji
  Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że w przyszłym roku zostanie przeprowadzona prywatyzacja spółki PKP Intercity. Zdaniem prezesa PKP SA w ciągu dwóch kolejnych lat powinna nastąpić sprzedaż akcji PKP Cargo oraz innych pomniejszych spółek Grupy. więcej »
 • 08-07-2009
  UOKiK karze PKP Cargo
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 60 mln zł kary na PKP Cargo za dyskryminowanie części kontrahentów. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania antymonopolowego wynika, że PKP Cargo wykorzystuje swoją przewagę i narzuca części kontrahentów uciążliwe warunki współpracy. Spółka jest trzecim w Europie i drugim w Unii Europejskiej przewoźnikiem kolejowym. W 2008 roku spółka wykonała ponad 70 proc. wszystkich przewozów kolejowych w Polsce. więcej »
 • 21-05-2009
  Niegotowy system monitorowania inwestycji kolejowych
  Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Nie powstał jeszcze niezbędny system informatyczny, a instrukcje, na podstawie których mają działać urzędy, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już wstępne umowy na realizację inwestycji. więcej »
 • 07-04-2009
  KIG: Trzeba zmienić stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
  Odejście od kształtowania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na podstawie kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury oraz wprowadzenie w tej dziedzinie takich samych zasad, jakie obowiązują przewoźników drogowych za korzystanie z dróg, proponuje Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 18-03-2009
  Finansowanie samorządowych kolei regionalnych
  W latach 2009-2015 samorządy województw otrzymają dodatkowe środki na zakup, modernizację i naprawę pasażerskich pojazdów kolejowych – przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o Funduszu Kolejowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o transporcie kolejowym. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY