INDEKS TEMATYCZNY » Kolej

 • 19-08-2010
  Przewoźnicy kolejowi będą mogli ogłosić upadłość
  Możliwość ogłoszenia upadłości spółek wykonujących kolejowe przewozy ludzi i rzeczy przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zmienione przepisy będą dotyczyły spółek PKP Intercity, Przewozy Regionalne i PKP Cargo. więcej »
 • 18-06-2010
  PKP Cargo zagrożone kolejną karą
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PKP Cargo. Kontrola umożliwi sprawdzenie, czy przedsiębiorca w terminie wykonał decyzję Urzędu nakazującą zaniechać stwierdzonych w 2004 r. praktyk ograniczających konkurencję. więcej »
 • 17-06-2010
  Dworce kolejowe będą przejmowane na nowych zasadach
  Gminy będą mogły przejąć na własność dworce kolejowe wraz z należącymi do nich gruntami – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rozwiązanie takie umożliwi gminom przeprowadzenie odnowy bądź remontu dworców. Jedynym warunkiem przejęcia będzie zachowanie w budynku dworca funkcji związanych z obsługą podróżnych. więcej »
 • 31-05-2010
  Oddłużenie kolei – ustawa podpisana
  Wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP. Regulacja umożliwia oddłużenie Polskich Kolei Państwowych oraz gwarantuje dofinansowanie działalności kolei regionalnych. więcej »
 • 13-05-2010
  Regionalne koleje wznawiają kursy
  Spółka Przewozy Regionalne poinformowała, że w dniach od 14 do 17 maja zostaną wznowione połączenia interREGIO zawieszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej 4 maja br. Przewoźnik uregulował drugą transzę należności względem PKP Polskich Linii Kolejowych przed terminem ustalonym w harmonogramie spłaty zadłużenia. więcej »
 • 07-05-2010
  Kolejowe spółki pod lupą UOKiK
  W związku z napływającymi skargami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie sytuacji panującej na kolei. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. więcej »
 • 04-03-2010
  NIK: Nieskuteczna restrukturyzacja Grupy PKP
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system gospodarowania majątkiem w Grupie PKP w okresie od 2007 do I połowy 2009 r. Kontrolą objęto 5 spośród 9 spółek o największych przychodach ze sprzedaży: PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA, PKP Energetyka SA, PKP Intercity SA, a także działalność Ministerstwa Infrastruktury. Według NIK, po 8 latach reform i 3 programach naprawczych zadłużenie Grupy PKP na koniec 2008 r. wynosiło 6,8 mld zł. Spółki Grupy mają fatalne wyniki finansowe. Do tej pory nie przekazano im należnego majątku, a one same działają w ramach jednej struktury, co wyklucza ich konkurencyjność. więcej »
 • 01-02-2010
  Konkurenci PKP chcą mniejszych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
  Model finansowania infrastruktury kolejowej powinien być zbliżony do obowiązującego w transporcie drogowym – uważa wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt. Podczas ubiegłotygodniowej debaty ”Relacje organizacyjno-prawne przewoźników i zarządcy infrastruktury kolejowej” wiceszef MI zapowiedział, że nowa ustawa o infrastrukturze kolejowej będzie regulowała zagadnienia dotyczące własności infrastruktury oraz sposobów jej finansowania i zarządzania. Na tym ostatnim zależy zwłaszcza prywatnym przewoźnikom kolejowym. więcej »
 • 05-01-2010
  2,3 mln zł kary dla PKP Intercity
  Spółka PKP Intercity naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, m.in. ograniczając prawo do zmiany umowy przewozu – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości blisko 2,3 mln zł. Postępowanie w sprawie ustalenia, czy postanowienia zawarte w regulaminach zakupu biletów PKP Intercity nie ograniczają praw pasażerów, UOKiK wszczął w styczniu ubiegłego roku. więcej »
 • 15-12-2009
  Modernizacja kolei potrwa co najmniej 15 lat
  Zdaniem szefa PKP Polskich Linii Kolejowych, Polska potrzebuje około 15 lat, by doprowadzić infrastrukturę kolejową do poziomu europejskiego. Pomóc w tym ma między innymi program modernizacji dworców kolejowych, na którego realizację tylko w 2010 roku rząd przeznaczy ponad 100 mln zł. O inwestycjach na kolei mówiono podczas prezentacji nowego rozkładu jazdy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY