Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks postępowania karnego

 • 02-06-2020Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej
  Postępowanie nakazowe uregulowane w kodeksie postępowania karnego jest szczególnym trybem postępowania zastrzeżonym dla spraw, w których prowadzone było dochodzenie i w którym sąd poprzestaje na orzeczeniu grzywny lub kary ograniczenia wolności. Cechą charakterystyczną tego postępowania jest rezygnacja z rozprawy głównej i z udziału stron, albowiem sąd orzeka wyrokiem nakazowym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie materiałów dochodzenia i zebranych w nim dowodów. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeśli okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości. więcej »
 • 25-04-2017Urząd Skarbowy i ZUS nie są związane klauzulą antykumulacyjną
  Interpelacja nr 11038 do ministra sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w możliwości uzyskania należności w stosunku do pozostałych wierzycieli więcej »
 • 16-07-2008Łatwiejsza konfiskata orzeczona przez sąd innego kraju UE
  Przepisy umożliwiające wykonywanie nakazów konfiskaty (przepadku) bezpośrednio na podstawie orzeczeń właściwych sądów innych państw Unii znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. więcej »
 • 01-08-2007Pokrzywdzony będzie musiał zostać pouczony o przysługujących mu prawach
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Przygotowana przez rząd nowelizacja rozszerza uprawnienia procesowe osób pokrzywdzonych. Zawiera także wiele szczegółowych zmian, które mają przyspieszyć i uprościć rozpatrywanie spraw w postępowaniu karnym. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »