Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks karny

 • 15-09-2015Większe kary dla pracodawców poprawią ochronę pracowników?
  Objęcie przewidzianą w Kodeksie karnym ochroną także pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podniesienie kar dla pracodawców – to jedne z głównych zmian, które proponuje klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zgłoszonym w projekcie nowelizacji pomysłom sprzeciwia się środowisko pracodawców. więcej »
 • 17-01-2014Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości
  Z reguły podatnik musi sam rozliczać należny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczyć go, wpłacić do organu podatkowego i złożyć deklarację. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie spełnić. Jednak podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych pobierany jest w sposób odmienny. Zobowiązanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), którą organ doręcza podatnikowi. więcej »
 • 17-06-2013Szef i jego pracownik razem na ławie oskarżonych
  Prawidłowością jest to, że szef z reguły siedzi w innym (z różnych względów korzystniejszym) miejscu niż jego pracownik. W artykule przedstawiamy więc sytuację wyjątkową, w której siedzą razem, a konsekwencje tego siedzenia są z reguły dotkliwsze dla szefa. Chodzi o ławę oskarżonych w postępowaniu karnym. więcej »
 • 08-04-2013Sprzedaż i kupno faktur to przestępstwo
  Osoba niezorientowana w polskich realiach obrotu gospodarczego mogłaby zachodzić w głowę, jak można mówić o sprzedaży faktury, skoro faktura – jako taka – nie jest towarem. Okazuje się, że jest, i to – jak donoszą media – całkiem popularnym. Mimo tego, że nielegalnym. Nielegalność ta nie ulega żadnym wątpliwościom. W dzisiejszym artykule przedstawimy – z punktu widzenia prawa karnego – kwalifikacje prawne czynów związanych z tym procederem, biorąc pod uwagę obie jego strony. więcej »
 • 19-03-2013Odpowiedzialność karna za wadliwe wystawienie faktury
  Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością. W artykule zajmujemy się tylko wadliwym wystawieniem faktury. więcej »
 • 12-03-2013Odpowiedzialność karna za nierzetelne wystawienie faktury
  Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością, oraz wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu. W artykule zajmujemy się tylko nierzetelnym wystawieniem faktury. więcej »
 • 19-02-2013Nieprawidłowości w zakresie fakturowania a odpowiedzialność karna
  Faktury należy wystawiać w sposób rzetelny i niewadliwy, a następnie przechowywać je przez odpowiedni czas. Kto tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność karną. więcej »
 • 22-01-2013Doprowadzenie do bankructwa jako przestępstwo
  Dłużnik, który przenosi majątek na nową firmę albo w inny sposób doprowadza do swojego bankructwa, może odpowiadać za to karnie. więcej »
 • 08-01-2013Usunięcie mienia spod egzekucji jako przestępstwo
  Wierzyciel może złożyć wniosek o ściganie, jeżeli dłużnik specjalnie usuwa mienie spod egzekucji. Usuwanie mienia spod egzekucji może być przestępstwem. więcej »
 • 24-12-2012Odpowiedzialność karna za utrudnianie dochodzenia roszczeń
  Dłużnik, który utrudnia albo udaremnia ściągnięcie należności, może odpowiadać za to karnie. Sytuacja, w której dłużnik nie płaci swojemu wierzycielowi, to domena prawa cywilnego. Jeżeli jednak, oprócz samego niepłacenia, dłużnik działa specjalnie, aby udaremnić albo utrudnić zaspokojenie wierzyciela, to do akcji wkracza dodatkowo prawo karne. Kodeks karny (ustawa z 6 czerwca 1997 r.; Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm., dalej: K.k.) przewiduje bowiem cały szereg czynów, za które dłużnik może ponosić odpowiedzialność karną. Czyny te określone są w art. 300–302 K.k. W artykule przedstawimy ich ogólną charakterystykę. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »