Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kobieta

 • 16-07-2019Ustawa o emeryturach – ważne zmiany dla kobiet z rocznika 1953
  Do Sejmu skierowano senacki projekt nowelizacji, który zakłada, że kobiety urodzone w 1953 r., pobierające wcześniejszą emeryturę, będą mogły składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o przeliczenie świadczenia. W takich przypadkach nie będą odliczane wcześniej pobrane wypłaty. Nowela ma dostosować przepisy do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szacuje się, że na zmianie skorzystać może nawet ok. 75,9 tys. osób. więcej »
 • 30-04-2019Emerytury kobiet '53: Można zgłosić prośbę o przywrócenie terminu wniesienia skargi
  W wyroku z 6 marca 2019 r.[1] Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 23 kwietnia 2019 r.[2] upłynął termin na zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury powszechnej. Po wznowieniu postępowania ZUS wyda stosowną decyzję. Panie, które nie złożyły skargi w tym terminie z przyczyn od siebie niezależnych (np. z uwagi na pobyt w szpitalu), mogą – w terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej terminowe zgłoszenie skargi - zgłosić prośbę o przywrócenie tego terminu[3]. Do prośby tej powinny dołączyć także skargę o wznowienie postępowania[4]. więcej »
 • 09-05-2017Kobiety w ciąży mogą już dłużej pracować przy ekranach komputerowych
  Od początku maja br. maksymalny czas pracy kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi wynosi 8 godzin dziennie. Do tej pory limitem były 4 godziny. Zasady zostały dostosowane do obecnych realiów, w których praca przy komputerze nie jest już tak szkodliwa. więcej »
 • 19-12-2014Okresowe emerytury kapitałowe - nowe rozwiązania dla kobiet
  Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS określa ustawa z 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie) urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która: więcej »
 • 28-08-2012Praca w ciąży – podstawowe zasady
  Czy, będąc w ciąży, mogę wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »