Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Klauzule niedozwolone

 • 01-04-2011Prawo do odstąpienia od umowy po zmianie ceny spowodowanej wzrostem podatku VAT
  Castorama w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT bezprawnie zastrzegała sobie w umowach zawieranych z konsumentami możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu bez jednoczesnego przyznania uprawnienia do odstąpienia od umowy – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyki.   więcej »
 • 27-01-2011UOKiK karze deweloperów
  W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.   więcej »
 • 21-01-2011Kara za zwrot kosztów naprawy bez VAT
  Ponad 600 tys. zł kary nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie od 2008 roku w umowach autocasco klauzul naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Poszkodowanym, którzy przyjmowali wycenę ubezpieczyciela do wyliczenia odszkodowania, Generali bezprawnie wypłacało rekompensatę pomniejszoną o równowartość VAT.   więcej »
 • 16-12-2010Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.   więcej »
 • 30-11-2010Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
  W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.   więcej »
 • 08-11-2010Niedozwolone praktyki na rynkach lokalnych – decyzje UOKiK
  Kary na sumę ponad 200 tys. zł nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowań dotyczących eliminowania niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych, gdzie naruszenia przepisów, choć mniej dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, są bardzo uciążliwe dla konsumentów. Najnowsze decyzje prezes UOKiK dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd przez Prominent CF, porozumienia cenowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niedozwolonych działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. więcej »
 • 07-10-2010Pół miliona złotych kary dla Enei
  Za narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów i czerpanie z tego nieuzasadnionych korzyści na spółkę Enea Operator została nałożona kara w wysokości blisko pół miliona złotych – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej zostało wszczęte w październiku 2009 r., po informacjach uzyskanych od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. więcej »
 • 14-09-2010Kary dla banku i samorządów
  Praktyki niezgodne z prawem stosowane przez Raiffeisen Bank oraz wykorzystywanie swojej rynkowej pozycji przez gminy Tryńcza i Jabłonka – to przedmioty najnowszych decyzji prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ukarany bank musi zapłacić ponad 2,4 mln zł, a samorządy – łącznie ponad 240 tys. zł. więcej »
 • 30-08-2010Milion zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul
  Za stosowanie niedozwolonych klauzul w regulaminie świadczenia usług Vectra - dostawca telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej – będzie musiała zapłacić karę w wysokości ponad miliona złotych. Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Ukarany przedsiębiorca zmienił już kwestionowaną praktykę. więcej »
 • 21-07-2010Ubezpieczyciele stosują w umowach niedozwolone klauzule
  Jak wynika z najnowszych decyzji prezes UOKiK, prawa konsumentów ubezpieczających się na życie nie zawsze są przestrzegane. Urząd uznał, że TU na Życie Nordea i TU na Życie Warta naruszyły zbiorowe interesy konsumentów, stosując sprzeczne z prawem postanowienia. Wydane decyzje są jednym z efektów kontroli wzorców umów na rynku ubezpieczeniowym w 2009 roku. Delegatury Urzędu przebadały wtedy 600 wzorców umów stosowanych przez 13 przedsiębiorców. Niemal wszyscy stosowali niezgodne z prawem postanowienia. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »