Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kierowca

 • 04-11-2010Praca w godzinach nadliczbowych nie może wynikać z samowolnej decyzji kierowcy
  Specyfika pracy kierowcy nie może oznaczać, że dowolnie podejmuje on decyzje o pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka powinna wynikać z polecenia pracodawcy bądź ewentualnie okoliczności obiektywnie wskazujących na konieczność jej podjęcia. więcej »
 • 15-10-2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
  Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania. więcej »
 • 19-05-2010Jednakowe mandaty dla kierowców ciężarówek w UE?
  Parlament Europejski w pełnym składzie przyjął sprawozdanie komisji do spraw transportu na temat wysokości mandatów drogowych obowiązujących na terenie Wspólnoty. Deputowani chcą, aby kierowcy, którzy naruszyli te same przepisy, byli karani mandatem równej wysokości na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie w zależności od kraju, w którym prowadzący pojazd popełnił przewinienie, zapłaci on od 58 do 5000 euro kary. W przypadku poważnych wykroczeń ta różnica jest jeszcze wyższa. więcej »
 • 23-04-2010UE ograniczy czas pracy przedsiębiorców kierujących samochodami służbowymi?
  W Komitecie ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego trwają prace nad nowym kształtem dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego. więcej »
 • 19-04-2010Unijny formularz o nieprowadzeniu pojazdu
  Komisja Europejska decyzją z 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym zmodyfikowała unijny wzór zaświadczenia o okresach nieprowadzenia pojazdu, które wystawiane jest kierowcy. 12 marca ukazało się także sprostowanie do tej decyzji. więcej »
 • 17-03-2010Definicja podróży służbowej kierowcy - ważna zmiana ustawy o czasie pracy kierowców
  Ubiegły rok dla wielu pracodawców zatrudniających kierowców upłynął pod znakiem zapytania w zakresie kwalifikowania wyjazdów kierowców jako podróży służbowych. Najnowsza zmiana przepisów ustawy o czasie pracy kierowców powinna usunąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Wprowadzono do ustawy definicję podróży służbowej kierowcy, która określa tę podróż zasadniczo jako każdy wyjazd służbowy poza siedzibę pracodawcy bądź inne miejsce prowadzenia przez niego działalności. więcej »
 • 11-03-2010Braki w wyszkoleniu kierowców autobusów i ciężarówek
  Prawie jedna dziesiąta kierowców autobusów i ponad 17 proc. kierowców samochodów ciężarowych, którzy prawo jazdy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat, jeździ w Polsce bez pełnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu – ocenia NIK. Izba sprawdziła jak administracja rządowa radzi sobie z organizacją szkoleń dla kierowców autobusów i ciężarówek. Kontrola objęła okres od 2007 do maja 2009 r. więcej »
 • 24-02-2010MF o dietach kierowców
  Teza: Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne. więcej »
 • 26-01-2010Opodatkowanie diet zależy od postanowień umowy o pracę
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne świadczenia wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym w związku z podróżą służbową na zlecenie pracodawcy są wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS? Jako inne świadczenia należy rozumieć zwrot kosztów noclegów zwracanych kierowcy na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za nocleg oraz należności za nocleg wypłacanych w formie ryczałtu w wysokości określonej w ministerialnym rozporządzeniu. więcej »
 • 09-12-2009Nocna jazda skraca czas pracy kierowców
  Interpelacja nr 11822 do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy o czasie pracy kierowców więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »