Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kaucja gwarancyjna

 • 03-06-2011Kaucji zwrotnych nie ujmuje się w PKPiR
  Pytanie podatnika: Klienci firmy Wnioskodawcy będą mieli możliwość darmowego wypożyczenia oraz kupna produktów informatycznych online. Z wypożyczeniem będzie się wiązała kaucja - zabezpieczenie gwarancyjne dotrzymywania warunków licencji. Kaucja jest z założenia zawsze zwrotna w całości kwoty po rozwiązaniu umowy wypożyczenia zgodnie z jej postanowieniami. Kaucja przepada w przypadkach opisanych w umowie. W momencie zaistnienia takiego zdarzenia wystawiana jest faktura VAT, a kaucja jest transferowana na poczet jej opłacenia. Czy można księgować kaucje w sposób zaproponowany w stanowisku Wnioskodawcy? więcej »
 • 13-09-2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
  Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamówieniu towaru, która to kaucja będzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamówienia - będzie rodziła obowiązek podatkowy i będzie wymagała wprowadzenia na kasę fiskalną? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamówienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kasę fiskalną? więcej »
 • 19-08-2010Dokumentowanie fakturą VAT usług pokrytych z kaucji gwarancyjnej
  Pytanie podatnika: Czy zaliczenie kaucji gwarancyjnej pobranej od najemcy tytułem ewentualnych odszkodowań i szkód na poniesione przez wynajmującego nakłady i wydatki w usunięciu usterek i uszkodzeń w lokalu, rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT w celu rozliczenia kaucji gwarancyjnej? więcej »
 • 29-04-2010Otrzymanie kaucji gwarancyjnej a obowiązek w VAT
  Pytanie podatnika: W którym momencie powstaje po stronie Spółki powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w związku z otrzymaniem przedmiotowej kaucji gwarancyjnej? więcej »
 • 26-11-2009Kaucja gwarancyjna podlegająca zwrotowi nie podlega VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł z inwestorem umowę na wykonanie robót budowlanych. W umowie tej zawarto klauzulę, że „dla zabezpieczenia wykonania umowy, inwestor przekaże Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, kaucję gwarancyjną w wysokości 500 000 (pięćset tysięcy) złotych, kaucja podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego". Czy otrzymaną kaucję gwarancyjną należy opodatkować podatkiem od towarów i usług? więcej »
 • 18-11-2008Zniknie stała kaucja, będzie proporcjonalne zabezpieczenie
  Interpelacja nr 4517 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług więcej »
 • 02-09-2008KPP przeciwna wprowadzaniu zabezpieczeń w miejsce kaucji
  Podczas wtorkowego posiedzenia Sejm zajmie się zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług. Jedną z najważniejszych kwestii będzie zniesienie tzw. kaucji gwarancyjnej. To rozwiązanie przewidziane jest zarówno w projekcie autorstwa komisji „Przyjazne Państwo”, jak i projekcie rządowym. Drugi z tych projektów skrytykowała Konfederacja Pracodawców Polskich. więcej »
 • 11-07-2008Kaucja gwarancyjna sprzeczna z prawem unijnym
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w czwartek, że polskie przepisy nakładające na nowych podatników obowiązek wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł w celu uniknięcia wydłużonego terminu zwrotu nadpłaty w podatku VAT – są niezgodne unijnymi dyrektywami. więcej »
 • 03-07-2008Propozycja likwidacji kaucji gwarancyjnej
  Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Dokumnet zakłada likwidację kaucji gwarancyjnej dla nowych firm wnioskujących o skrócenie terminu zwrotu VAT. Propozycję popiera Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 13-08-2007Zwrot kaucji gwarancyjnej a różnice kursowe
  Pytanie podatnika: dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu różnic występujących przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »