INDEKS TEMATYCZNY » Kasacja

 • 22-12-2014
  Co powinna zawierać skarga kasacyjna?
  Z uzasadnienia: Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych, odpowiadających ich kategoryzacji dokonanej w art. 174 wymienionej ustawy. Tymczasem autor skargi kasacyjnej ograniczył się do przedstawienia własnych zapatrywań w kwestiach będących przedmiotem sporu, poprzestając na luźnym wskazaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. więcej »
 • 29-10-2009
  Orzecznictwo: Skarga kasacyjna musi być precyzyjna
  Z uzasadnienia: Podniesione zarzuty sformułowane zostały w sposób na tyle ogólny, iż. nie wynika z nich jednoznacznie, na czym konkretnie polegały zarzucane organom podatkowym i niedostrzeżone przez Sąd I instancji naruszenia poszczególnych, wymienionych w skardze kasacyjnej przepisów Ordynacji podatkowej, do jakich konkretnie okoliczności faktycznych sprawy się one odnoszą oraz jaki wpływ uchybienia w tym zakresie mogły mieć na wynik sprawy. Sąd kasacyjny związany granicami skargi kasacyjnej dokonując oceny zasadności zawartych w niej zarzutów nie może domyślać się, jakie konkretnie dowody zdaniem pełnomocnika Skarżących zostały pominięte oraz do wykazania, jakich okoliczności faktycznych miałyby one służyć.   więcej »
 • 09-07-2007
  Orzecznictwo: Kiedy skarga do WSA w sprawie wiążącej interpretacji
  Przedmiotem skargi Karola J. (skarżącego) była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze wydana w następstwie zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie uznające za nieprawidłowe stanowisko skarżącego odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z organizacją polowań. Karol J. wniósł o uchylenie tej decyzji i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi. więcej »
 • 31-05-2007
  TK: SN ma obowiązek poinformowania, dlaczego odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej
  Przepis Kodeksu postępowania cywilnego zwalniający Sąd Najwyższy z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nie przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek innego obowiązku informacyjnego jest niezgodny z Konstytucją. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

03.04.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.04.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.04.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.04.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.04.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY