Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kary

 • 06-03-2018Kary dla przedsiębiorców w 2018 r.
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny. więcej »
 • 27-11-2017Kary dla pracodawców powinny być wyższe?
  Ocena wpływu naruszeń przepisów prawa pracy przez pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na ewentualne zwiększenie ich konkurencyjności względem pracodawców (przedsiębiorców) przestrzegających prawa pracy, w kontekście skuteczności sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, powinna być dokonywana z uwzględnieniem całokształtu przewidzianych prawem mechanizmów umożliwiających pracownikom dochodzenie należnych im praw ze stosunku pracy (również majątkowych) oraz uprawnień instytucji wyposażonych w instrumenty prawne mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującego prawa, w tym w uprawnienia do nakładania na pracodawców kar pieniężnych. więcej »
 • 18-08-2016Zaostrzenie kar obejmie także zwykłe błędy podatników?
  Przygotowane w resorcie sprawiedliwości zmiany dotyczące karania za oszustwa w podatku od towarów i usług (VAT) będą mogły być stosowane również względem przedsiębiorców, którzy nie działają w celu dokonania wyłudzenia – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak przy tym wskazują, projektowane przepisy są wadliwie skonstruowane. więcej »
 • 15-09-2015Większe kary dla pracodawców poprawią ochronę pracowników?
  Objęcie przewidzianą w Kodeksie karnym ochroną także pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podniesienie kar dla pracodawców – to jedne z głównych zmian, które proponuje klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zgłoszonym w projekcie nowelizacji pomysłom sprzeciwia się środowisko pracodawców. więcej »
 • 26-09-2012Odpowiedzialność porządkowa pracowników
  Interpelacja nr 6374 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gradacji kar porządkowych więcej »
 • 23-12-2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »