Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » kara porządkowa

 • 16-08-2019Podatki 2020: Kara porządkowa nadal w wysokości do 2800 zł
  W przyszłym roku maksymalna wysokość kary porządkowej, wymierzanej w przypadku ignorowania organu podatkowego, będzie wynosić wciąż 2800 zł – wynika z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, które opublikowano już w Monitorze Polskim. więcej »
 • 18-01-2018NSA: Organ podatkowy nie może rozszerzająco interpretować przepisów sankcyjnych
  Z uzasadnienia: Zakres podmiotowy tego przepisu został jednoznacznie określony i z uwagi na sankcyjny (karny) charakter normy art. 262 § 1 O.p. nie może on być rozszerzany w drodze wykładni. więcej »
 • 14-08-2017Podatki 2018: Kara porządkowa nadal na poziomie do 2800 zł
  W 2018 r. maksymalna wysokość kary porządkowej, która dotyczy ignorowania organu podatkowego, nadal wynosić będzie 2800 zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim. Stawka ta pozostaje bez zmian od kilku lat. więcej »
 • 18-08-2016Podatki 2016: Ważne obwieszczenia Ministerstwa Finansów
  W Monitorze Polskim opublikowano dwa nowe obwieszczenia resortu finansów, które dotyczą wysokości kwot wymienionych w Ordynacji podatkowej. W 2017 r. kara porządkowa pozostanie na dotychczasowym poziomie i wynosić będzie wciąż do 2800 zł. Zmianie nie ulegnie też wysokość kwoty odnoszącej się do zastawu skarbowego. więcej »
 • 18-08-2014Podatki 2015: Kara porządkowa także w toku czynności sprawdzających
  Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć możliwości dyscyplinowania podatników. Zgodnie z projektem tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 2015 r. możliwe ma być wymierzanie kary porządkowej również w toku czynności sprawdzających. Obecnie kara porządkowa wynosi maksymalnie 2800 zł. więcej »
 • 07-05-2014Kara porządkowa w postępowaniu kontrolnym
  Teza: W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), może być nałożona na mocy art. 262 § 1 o.p. w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) jedynie na tę spółkę jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną ). więcej »
 • 07-02-2012Anulowanie kary porządkowej nałożonej na pracownika
  Konsekwencją ukarania pracownika karą porządkową jest odpis zawiadomienia o ukaraniu umieszczony w jego aktach osobowych. W aktach osobowych powinny zostać umieszczone wszelkie pisemne dokumenty sporządzone w trakcie procesu nakładania kary porządkowej. więcej »
 • 17-01-2012Procedura nakładania kar porządkowych na pracowników
  Kara porządkowa nie może być nałożona po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara nałożona po upływie tych terminów jest bezprawna. więcej »
 • 10-01-2012Kary porządkowe nakładane na pracownika
  Niewykonywanie przez pracownika obowiązków, wynikających z istniejącego pomiędzy nim a pracodawcą stosunku pracy, pociągać może za sobą różnego rodzaju skutki. Zależeć będą one od stopnia naruszenia i oceny skutków tego naruszenia dla zakładu pracy. Naruszenie obowiązków przez pracownika prowadzić może do zakończenia stosunku pracy. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »